Ghéraṇḍa saṃhitá: Pratjáhara

Kapitola 4. Stažení smyslů (pratjáhára)

Padmasana_Joga-pradipika
Padmásana ze spisu Džógapradípika (cca 1830)
  1. Nyní tě naučím jemnou pratjáháru. Pouhé její pochopení stačí ke zničení nepřátel, jakými je vášeň apod.
  2. Neklidnou a nestálou mysl je třeba zastavit v toulání a přivést pod vládu Já.
  3. Kam jde zrak, tam ho následuje mysl, tak ji přiveď zpět a měj ji pod vládou Já.
  4. Udržuj mysl od zvuků, ať už chvály, neslušnosti, příjemného či hrozného a měj ji pod vládou Já.
  5. Když mysli přijde do kontaktu s něčím horkým či studeným, odtrhni ji od toho a měj ji pod vládou Já.
  6. Když se mysl otočí za pachy, příjemnými nebo nepříjemnými, odtrhni ji od nich a měj ji pod vládou Já.
  7. Když se mysl vydá za chutěmi, sladké, svíravé, hořké, odtrhni ji od nich a měj ji pod vládou Já.

Tímto končí čtvrtá kapitola nazvaná „Stažení smyslů (pratjáhára)“ ve slavném spise Ghéraṇḍa saṃhitá, rozhovoru mezi Ghéraṇḍou a Čaṇḍou o sedmi prostředcích tělesné jógy.