• Ghéraṇḍa saṃhitá: Meditace

    Z šesté kapitoly Ghéraṇḍa saṃhity jsem už několik ukázek uveřejnil. Zde je tedy celá kapitola, která popisuje tři druhy meditace: Hrubou – při které se medituje na konkrétní podobu božstva nebo učitele. Na světlo – při které se medituje na brahma (asbolutno) v podobě světla. Jemnou – při které se medituje zcela abstraktně.   Kapitola 6. Jóga meditace (dhjána-jóga) 1. Existují tři druhy meditace (dhjána): hrubá (sthúla), na světlo (džjótis) a jemná (súkšma). Hrubá je na obraz, světelná je na světlo. Jemná je na brahma jako bindu (bod) a na kuṇḍaliní jako velké božstvo. [Hrubá meditace] 2. Jógin by si měl ve svém srdci představit oceán nektaru. V jeho středu pak ostrov…

  • Ghéraṇḍa saṃhitá: Pratjáhara

    Kapitola 4. Stažení smyslů (pratjáhára) Nyní tě naučím jemnou pratjáháru. Pouhé její pochopení stačí ke zničení nepřátel, jakými je vášeň apod. Neklidnou a nestálou mysl je třeba zastavit v toulání a přivést pod vládu Já. Kam jde zrak, tam ho následuje mysl, tak ji přiveď zpět a měj ji pod vládou Já. Udržuj mysl od zvuků, ať už chvály, neslušnosti, příjemného či hrozného a měj ji pod vládou Já. Když mysli přijde do kontaktu s něčím horkým či studeným, odtrhni ji od toho a měj ji pod vládou Já. Když se mysl otočí za pachy, příjemnými nebo nepříjemnými, odtrhni ji od nich a měj ji pod vládou Já. Když se mysl…