Tipy na čtení

Často se mne lidé ptají na knihy, které bych dopourčil k tomu nebo onomu tématu. Řekl jsem si, že zkusím dám dorhomady takový velký seznam knih, které bych k různým tématům doporučil. Je to samozřejmě ten problém, že v češtině je dostupné mnohem méně zdrojů než třeba v angličtině a zároveň ne všichni zvládnou číst odborný text v angličtině. Níže je proto takový mix českých a anglických děl. Snažil jsem upřednostnit české texty, a proto pokud byl k dispozici nějaký alespoň trochu dobrý text v češtině souvusející s daným tématem, zařadil jsem ho. U anglických jsem byl vybíravější a snažil jsem se zahrnout pouze to, co mi přišlo nejlepší.

Hlavním záměrem není sestavit něco jako úplnou bibliografii (ta by vydala na samostatnou knihu – a asi ne jednu). Snažil jsem se dát dohromady tipy na dobré úvodní knihy, které poskytují velké množství zásadních informací a zároveň nevyžadují nějakou velkou znalost oboru.

Celý seznam je rozdělen do několika sekcí. První je odbornější a zahrnuje “Sekundární literaturu” a “Překlady primární lieratury”. Ale protože tuším, že většina z nás v sobě snoubí odborný zájem se zájmem praktickým, tak jsem přidal ještě dvě “prakticky” zaměřené sekce: První o ásanové praxi a další o duchovní.

[[Tato stránka ještě stále není hotová. Postupně budou přibývat další doporučení na zdroje.]]

Obsah

Odborná část:

1. Sekundární literatura
2. Překlady primární literatury

Praktická část:

3. Práce s tělem/dechem obecně
4. Duchovní

1. Sekundární literatura

Indická náboženství a Indie obecně

Miltner, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Vyšehrad, 2001.

Preinhaelterová, Hana. Hinduista od zrození do zrození. Vyšehrad, 1997.

Sanderson, Alexis. Tolerance, Exclusivity, Inclusivity, and Persecution in Indian Religion During the Early Mediaeval Period. Dostupné na academia.edu.

Strnad, Jaroslav et al. Dějiny Indie. Vyd. 1., dopl. [i.e. 2. vyd.]. NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

Zbavitel, Dušan. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. DharmaGaia, 1993.

Zbavitel, Dušan. Bohové s lotosovýma očima: hinduistické mýty v indické kultuře tří tisíciletí. Vyšehrad, 1986.

Historie jógy obecně

Eliade, Mircea. Jóga: Nesmrtelnost a svoboda. Argo, 1999.

Fujda, Milan. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891 – 1941. Malvern, 2010.

Geoffrey Samuel: The Origins of Yoga and Tantra. Cambridge University Press, 2012.

Mohan, A.G. Krishnamacharya, his Life and Teachings. Shambala, 2010.

Singleton, Mark. Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice. Oxford University Press, 2010.

Filosofie jógy obecně

Feuerstein, Georg. The Deeper Dimension of Yoga. Shambala, 2003.

Veda Bharati, Swami (Arya, Usharbudh). Philosophy of Hatha Yoga. Himalayan Institute India, 2015

Wujastyk, Dominik. The Path to Liberation through Yogic Mindfulness in Early Ayurveda. Dostupné na academia.edu.

Jóga sútry

Maas, Philipp A. On the Written Transmission of the Pātañjalayogaśāstra. Dostupné na academia.edu.

White, David Gordon. The Yoga Sutra of Patanjali: A Biography. Princeton University Press, 2014.

Wujastyk, Dominik. Some Problematic Yoga Sutras and their Buddhist Background. Dostupné na academia.edu.

Tantra

Just, Michal. Novoplatonismus a paramádvaita. DharmaGaia, 2015.

Ondračka, Lubomír: Indický tantrismus. Dostupné na academia.edu.

Wallis, Christopher. Tantra Illuminated. Mattamayūra Press, 2013 (2nd edition).

Yeshe, Lama Thubten. Úvod do tantry: transformace touhy. DharmaGaia, 2016.

Hatha-jóga

Bevilacqua, Daniela. Let the Sādhus Talk. Ascetic understanding of Haṭha Yoga and yogāsanas. Dostupné na academia.edu.

Brich, Jason. Meaning of haṭha in Early Haṭhayoga. Dostupné na academia.edu.

Birch, Jason & Singleton, Mark. The Yoga of the Haṭhābhyāsapaddhati: Haṭhayoga on the Cusp of Modernity. Dostupné na academia.edu.

Roots of Yoga (tr. & ed. J. Mallinson, M. Singleton). Penguin Random House, 2017.

Mallinson, James. Haṭhayoga’s Early History: From Vajrayāna Sexual Restraint to Universal Somatic Soteriology. Dostupné na academia.edu.2. Překlady primární literatury

Védy a Upanišady

Upanišady. Překlad Dušan Zbavitel. DharmaGaia, 2004.

Védské hymny. Překlad Oldřich Friš. 3., rozš. a rev. vyd. DharmaGaia, 2000.

Základní texty východních náboženství. 1, Hinduismus. Vydání druhé – revidované. Praha: Argo, 2020.

Íšópanišad

Bhagavadgíta

Bhagavadgíta. Překlad Jan Filipský a Jaroslav Vacek. Vyd. tohoto překladu 2., Ve Votobii Praha 1. Praha: Votobia, 2000. (Ta je obsažena i ve výše uvedené knize “Základní texty východních náboženství. 1, Hinduismus” jen bez komentářů).

Jóga sútry

Jóga sútry

Patañjaliho jóga sútry. Překlad Petr Fulka. (Tento překlad koluje po internetu v PDF. Bohužel Petr Fulka smazal své původní stranky, takže teď se tento text pohybuje prostorem, ale stačí hledat přes google a několik kopií se někde objeví.)

The Yoga Sūtras of Patañjali. Translation and commentary by Edwin F. Bryant. North Point Press 2009.

Yoga Philosphy of Patañjali: Containing his yoga pahorism with Vyāsa’s commentary in Sanskrit and a translation with annotations including many suggestions for the practice of yoga by Sāṃkhya-yogāchārya Swāmi Hariharānanda Āraṇya. Tr. P.N. Mukerji. SUNY Press, 1983.

Yoga-Sūtras of Patañjali with Exposition of Vyāsa (Volume I, Samādhi-pāda). Translation and commentary by Swami Veda Bharati. Himalayan Institute India 2015.

Yoga-Sūtras of Patañjali with Exposition of Vyāsa (Volume II, Sādhana-pāda). Translation and commentary by Swami Veda Bharati. Motilal Banarsidass 2015. (Tyto dva svazky od Svámího Véda Bharatiho nejsou úplně snadné čtení, ale je to asi nejdetailnější komentář, se kterým jsem se setkal.)

Další texty

Život vznešeného Kršny (překlad X. knihy Bhágavata-purány). Překlad Zdeněk Štipl. Academia, 2021.

Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Překlad Dušan Zbavitel. ExOriente, 2009.

Hatha-jógové a příbuzné texty

Dattátréja-jóga-šástra

The Shiva Samhita. A Critical Edition and Translation by James Mallinson. YogaVidya.com, 2007.

Yoga-Taraṅginī: A rare Commentary on Gorakṣa-śataka. Tr. Jan K. Brzezinski (Jagadananda Das). Motilal Banarsidass, 2015.

Yoga Yājñavalkya. Tr. A. G. Mohan with Ganesh Mohan. Svastha Yoga Pte Ltd, 2013.


3. Práce s tělem/dechem obecně

(Toto jsou knihy, který mi přišli užitečné pro pochopení fungování těla a práce s ním na různých úrovních bez ohledu na to, jestli jde o tradiční pojetí nebo ne. Jsem pragmatik, takže hlavní pro mne je, jestli to funguje a ne jak je to staré. Naše těla jsou dnes výrazně jiná než běžného Inda v 15. stol. Ať už je to stravou, sedavým zaměstnáním, dopravou nebo prostě civilizací obecně. A to je třeba brát na zřetel. Ale naše mysl se od 15. stol. zas až tolik nezměnila 🙂 Někdy lidi překvapí, že k ásanové praxi doporučuji samé moderní texty, ale studium tradiční jógy mne naučilo rozlišovat, o co jde a co není třeba měnit a co není tak podstatné a s dobou se mění.)

Borg-Olivier, Simon & Mchaliss, Bianca. Applied Anatomy & Physiology of Yoga. Yoga Synergy, 2013.

Clark, Bernie. Your Body, Your Yoga. Wild Strawberry Productions, 2016.

Clark, Bernie. Your Spine, Your Yoga. Wild Strawberry Productions, 2018.

McKeown, Patrick. The Oxygen Advantage. Piatkus, 2015.

Mohan, A. G. Yoga for Body, Breath and Mind. Shambala, 1993.

Myers, Thomas W. Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual & Movement Therapists. Elsevier, 2014.


4. Duchovní

[ještě se na tom pracuje]