Texty

Zde je pro mně takové centrum těchto stránek. Snažím se překládat různé primární (i jiné texty) především ze sanskrtu, aby byla původní tradice dobře dostupná. Bez studia původních textů totiž podle mně dochází k “vykořenění” jógy.

Primární texty

Mantry

  • Mantry pro Ganéšu – Ganéša je jedním z oblíbených bohů, kterému se vzdává tradičně úcta vždy na začátku čehokoli alespoň trochu posvátného. Zde je soubor jeho nejpoužívanějších manter spolu s překladem
  • Ganéša džapa – Základním druhem praxe manter je džapa neboli jejich opakování. Toto je přepis a překlad takové praxe spolu s úvodním i závěrečnými mantrami jak je učí Eddie Stern.
  • Úvodní a závěrečná mantra – Překlad a přepis úvodní a azávěrečné mantry používané v tradici Pattabhiho Joise.

Básně

  • Átma-šataka – Jedna z nejpopulárnějších básní připisovaná Ádi Šankaráčárjovi, jež popisuje naši skutečnou podstatu. Jedno z mála básnických děl, kterou jsou spíše filosofická.
  • Gurvaštaka – Krátká báseň připisovaná Ádi Šankaráčárjovi, jejímž hlavním tématem je uctění duchovního učitele.
  • Šiva-paňčakšara stótra – Další krátká báseň připisovaná Ádi Šankaráčárjovi. Paňčakšara mantra je slavná mantra “namah šivája“, kterou zde autor rozdělil na jednotlivé slabiky a na každou slabiku napsal jednu sloku.
  • Gurupáduká-stótra – Další báseň, která je také připisovaná Ádi Šankaráčárjovi. Tato je věnovaná “učitelovým sandálům” (je to tam úvod, kde je vysvětleno proč)
  • Durgásaptašlókí – krátká báseň věnovaná Bohyni.
  • Áditjahrdaja – krátký hymnus na slunce z Rámájany.