Na stažení

Moje překlady/texty

Dattátréjovo pojednání o józe (Dattátréja-jóga-šástra)

Překlad jednoho z ranných hatha-jógových textů. Je zde celý text s krátkým úvodem. Překlad je pořízen z angličtiny s přihlédnutím k originálu (viz úvod)

PDF, EPUB, MOBI

Íšópanišad

Překlad jedné z nejstarších upanišad. Text je doplněn stručným úvodem, orginálem a překladem slovo po slovu.

PDF

Ádi Šankaráčárja: Átmabódha

Tohle není jógový text a tak se sem vlastně nehodí. Na druhou stranu advaita-védánta se někdy s různými jógovými tradicemi dost prolínala a prolíná (a někdy se zase navzájem kritizují). Átma-bódha je takový stručný úvodní text o advaita-védántě. Přeložil jsem ho pro server advaita.cz

PDF, EPUB, MOBI


Díla k historii jógy v Čechách

Tato sekce je myšlena jako takový archiv k historii jógy. Informační hodnota těchto textů je dnes již zpravidla překonána, ale mají význam jako historické dokumenty. Zajímá mne vývoj jógy na území Čech a Slovenska a chtěl bych zde shormáždit relevantní zdroje.

Texty řadím chronologicky podle data vydání

František Čupr: Učení staroindické (1874)

Tato kniha bývá považována za symbolický počátek indických nauk na území Českých zemí. František Čupr (1821-1882ú byl původně politikem, ale později se stáhl z veřejného života a psal a překládal. Přes Schopenhauera se dostal k indické filosofii, která ho pak velmi zaujala (ale stále ji chápal v Schopenhauerově duchu). Tato kniha byla první publikací v češtině, která se věnuje indickému učení (buddhismu i hinduismu). I když tedy v poněkud svérázné interpretaci.

Dostupné on-line: Kramerius

– – –

František Čupr: Bhagavadgíta (1877)

Nejstarší český překlad Bhagavadgíty. František Čupr sanskrt neovládal, takže překládal z dostupných anglických, francouzských a německých překladů a sloužila mu hlavně jako argumentace pro jeho svéráznou (ale v té době častou) filosofii dějin náboženství.

František Čupr podle všeho předpokládá, že základ křesťanství je árijský a nepocházel od Ježíše a byl nějak překryt židovskou naukou. Abychom tedy lépe poznali skutečné křesťanství musíme studovat indické nauky, kde nalezneme čistě křesťanské náboženství bez semitské příměsi (František Čupr podle všeho nebyl antisemitou – jen považoval judaismus za nevhodný pro většinu evropanů). V úvodu svého překladu píše: “My Árjerové [sic] evropští, vycházejíce z bludné myšlénky, jakoby učení křesťanské teprv “za onoho času”, když Ježíš učil, z čista jasna a jako najednou celé bylo povstalo, a obmezujíce je v jeho původě nahodilou národností starožidovskou, všímali jsme si až odposud velmi málo pradávných svatých kněh své vlastní čeledi, čeledi totiž árjerské…”. Tím pádem tedy studium Bhagavadgíty více vypodívá o křesťanství než studium Bible 🙂

Dostupné on-line: Kramerius

– – –

Richard Schmidt: Fakire und Fakirtum in alten un modernen Indien (1908, první vydání 1907)

Je asi zvláštní mít v knihách o historii jógy v Čechách neměcký text, ale vše se vyjasní jakmile ho otevřete. Tato kniha byla ve své době velice populrání a obsahuje ilsutrace, které později přibýral např. K. Weinfurter, O. Griese, F. Kabelák ale i jiní (včteně mne 🙂 ). I když neumíte německy, doporučuji si ji alespoň prolistovat. Určitě mnoho z ilustrací poznáte. Také samozřejmě její text měl na české prostředí velký vliv (v té době byla němčina pořád úředním jazykem).

Dostupné on-line: Heidelberg

– – –

Karel Weinfurter: Lampa k Hatha-jógu (1936)

Tuhle knihu jsem dlouho sháněl. Je svým způsobem přelomová, protože je to první český překlad hatha-jógového textu (Karel Weinfurter je vůbec důležitá postava v historii jógy v Čechách). Samozřejmě z hlediska obsahového to není dobrý překlad a komentář autora nemá s historickou hatha-jógou moc společného. Překladatel vycházel podle všeho z anglického překladu, který byl opatřen komentářem, takže zase není úplně mimo. Jeho hlavní hodnota je ale spíše jako historický dokument.

PDF