Svámí Šivánanda: Svádhjája neboli zbožné studium posvátných knih

Následující text je překladem kapitoly z knih „Satsanga and Svadhyaya“ od Svámího Šivánandy (1887–1963) (celá dostupná v angličtině zde). Svádhjája neboli studium textů je jednou ze základních jógových praxí – už Pataňdžali ji zařadil mezi nijamy.1 Dnes se ale často opomíjí. Čtení knih bývá chápáno jako „teorie“. Ale studium určitých textů je naopak zásadní jógovou praxí, pokud člověk nemá přístup k žijícím světcům.

Mimochodem Svámí Šivánanda je právě autorem známého výroku, že gram praxe je lepší než tuna teorie. A do té praxe počítal právě i studium textů.

V následujícím překladu jsem přidal všechny poznámky pod čarou a také poznámky v závorkách.


Svádhjája neboli zbožné studium posvátných knih

Svámí Šivánanda

Pokud nemůžete mít satsang (společnost) žijících mahtámů („velkých duší“, tj. světců), můžete se uchýlit ke studiu knih napsaných velkými dušemi. Pokud studujete Vivékačúdámani2, máte pro tu dobu skutečný satsang se Šankaráčárjou. Pokud čtete Jógu Vásišthu3, máte skutečný satsang s mudrcem Vasišthou.

Večer se čtyři nebo pět lidí může shromáždit v chrámu nebo v klidné místnosti, aby jednu nebo dvě hodiny studovali buď Bhagavadgítu nebo Upanišady, Rámájánu, Bhágavatam atd. Vaše mysl se pomalu očistí. Ochutnáte duchovní cestu. Tento způsob praxe by měly následovat též ženy.

Nejdůležitější knihy pro každodenní čtení

Oddaný by měl studovat knihy, které před něj staví ideály oddanosti, slávy a lahodnosti Pánových her (lílá), příběhy světců a praxe, které mu pomohou rozvíjet oddanosti. Studiem takových textů se rozvíjí oddanost.

Nejdůležitější knihy jsou Rámájána, Šrímad Bhágavatam, Nárájaníjam, Bhagavadgíta, Višnupurána, Adhjátma Rámájana, Tulsídásova Rámájana (Rámačaritamánas), Višnusahasranáma, Šandiljovi (Bhakti) sútry, Šiva purána, Déví Bhágavatam, Náradova Paňčaratra, „Practice of Bhakti Yoga“4, „Essence of Bhakti Yoga“5, „Bhakti and Sankirtan“6, Bhaktirásamrta, písně Álvárů a Nájanmárů7, Théváram, Tiruváčaka, Dásbódh8, Tukárámovi Abhangy, Džňanéšvarí, Bhakti-rasájana, Bhakti-rasámrtasindhu atd.

Jak mysl klame

Chcete světské věci. Ale i s tím vším byste nikdy neměli nechat uplynout den bez meditace, bez studia Gíty, Upanišad, Vivékačúdámani, které jsou všechny plné duchovních drahokamů. Jedna šlóka (verš) ti dodá šánti (klid):

vihāya kāmān yaḥ sarvān pumānś-carati niḥspṛihaḥ
nirmamo nirahankāraḥ sa śāntim adhigacchati

Ten, kdo opustil všechny touhy a jedná bez připoutanosti, bez pocitu „moje“ nebo „já“, dosáhne klidu (šánti). (Bhagavadgíta II.71)9

Mysl vás klame. „Když budu mít dvě krávy, když budu mít krásnou chatu v Mansúrí10, tak budu šťastný.“ To všechno jsou hlouposti. Chceme lidi jako Načikétas: toužící po něčem, co přesahuje čas, prostor a kauzalitu. Měli byste mít takto vznešenou touhu, soustředění a nepřipoutanost, i když zůstáváte ve světském životě jako Čúdala nebo Džanaka. Každý den musíte studovat Vivékačúdámani, Átma-bódha11, Tattva-bódha12, Paňčadaší, Vičára-ságara – všechny tyto povznášející knihy – a Jóga-Vásišthu, nádhernou monumentální knihu o advaita-védántě. Ty vám dají šánti. nirmamo nirahankāraḥ sa śāntim adhigacchati. Jen ten dosáhne milosti.

Svámí Šivánanda měl v ášramu také nakladatelství a při různých svátcích rozdával knihy (hlavně Bhagavadgítu)

Přínosy svádhjáji

Pravidelně studujte posvátné knihy jako je Rámájana, Bhágavatam, Jóga Vásištha a další dobré knihy ke svádhjáje. Pokud budete přemítat o myšlenkách Gíty a upřete svou mysl na tyto myšlenky, tak to samo o sobě je formou nižšího samádhi. Gíta je unikátní knihou ke svádhjáje. Obsahuje esenci všech jóg a smetanu Véd. Můžete svádhjáje věnovat denně půl hodinu až tři hodiny podle svých časových možností. Studium textů je krija-jógou nebo nijama.13 Čistí srdce a naplňuje mysl jemnými a povznášejícími myšlenkami.

Svádhjája inspiruje a povznáší mysl do vyšší duchovních úrovní. Odstraňuje pochybnosti. Vypleveluje bezbožné myšlenky. Vytváří nové duchovní koleje, po kterých se pohybuje mysl. Snižuje rozptýlenost mysli neboli vikšépu. Napomáhá soustředění. Vytváří určitý druh nižšího savikalpa samádhi. Nabízí pastvu pro mysl. Když studujete posvátné knihy, jste v souladu s autory, kteří dosáhli uvědomění. Načerpáte inspiraci a dosáhnete extáze.

Pokud nemůžete mít satsang s mahátmi, svádhjája zbavuje pochybností, posiluje chabnoucí víru, posiluje úsilí či silnou touhu po osvobození. Dodává odvahy a osvícení. Předkládá před vás příběhy světců, kteří po cestě již šli, narazili na obtíže a překonali je, a tak vás naplní nadějí a silou. Naplňuje mysl sattvou neboli čistotou; inspiruje a povznáší mysl. Pomáhá koncentraci a meditaci. Vytváří nové sattvické vzorce a vede mysl k tomu, aby podle nich pracovala.

Přenést učení obsažené v knihách mudrců a světců do praxe, znamená nechat odpočinout své utrápené tělo, vyléčit svou pohmožděnou duši a zachránit se před všemi druhy potíží, které jsou způsobeny nevědomostí. Duchovní knihy fungují za všech tíživých okolností jako utěšující společníci, jako ideální učitelé ve všech obtížích, jako světlo v nocích nevědomosti jako lék na všechno zlo a jako tvůrci osudu.

Získejte moudrost vstřebáváním knih mudrců a světců, filosofů a mystiků. Díky moudrosti proniknete do tajemství všech věd, poznáte skutečnou povahu věcí, uvedete svou omezenou bytost či individuální osobnost do souladu s činností božské přirozenosti Zákonů pravdy. Moudrost je klíčem k plnosti sil a radosti. Moudrost ničí nesčetná utrpení, bezpočet hříchů, seká kořen nevědomosti a dává vám pokojnou harmonii a absolutní dokonalost.


Poznámky

 1. V češtině se rozšířil mylný překlad svádhjáji jako „introspekce“. Svádhjája je spojením slova sva („svoje“) a ádhjája, což je doslova „recitace“, protože texty se předávaly ústně a učili se nazpaměť, takže je člověk nestudoval čtením. V angličtině se pak objevil překlad „self-study“ a to se pak různě přebíralo až někdo přišel s tím, že nejde o „samo studium“, ale o „sebe studium“, a z toho vznikla introspekce. Svádhjája je však skutečně studiem textů, a toto slovo nemůže znamenat introspekci.
 2. Vivékačúdámani je text shrnující učení advaita-védánty, který je připisován Ádi Šankaráčárjovi. Existuje český překlad (pořízený z anglického překladu). Ukázka je dostupná zde: http://www.advaita.cz/24832-e-knihy (je potřeba sjet asi do poloviny stránky nebo hledat „Šankaráčárja“).
 3. Úvod o textu a ukázku z Jógy Vásišthy najdete např. v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=YtY9nxnMRVg
 4. Practice of Bhakti Yoga (Praxe bhakti-jógy) je kniha od Svámího Šivánandy. Dostupná je v angličtině zde: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.217437/mode/2up
 5. Essence of Bhakti Yoga je také kniha od Svámího Šivánandy. V angličtině je dostupná zde: https://archive.org/details/the-essence-of-bhakti-yoga-sivananda-swami/mode/2up
 6. Bhakti and Sankirtan je opět knihou od Svámího Šivánandy. V angličtině je dostupná zde: https://archive.org/details/bhaktiandsankirtan
 7. Álvárové a Nájanmárové jsou skupiny tamilských světců.
 8. Dásbódh je maráthská kniha od Svámího Rámdáse (17. století). Existuje vznikající český překlad (z anglických překladů). Podle anglického překladu Johna Norwella existuje český překlad zde: http://www.advaita.cz/24993-svami-samartha-ramdas Podle překladu edice od Davida Moea je část českého překladu zde: http://www.advaita.cz/25207-starsi-preklad-dasbodhu-ghaisas-moe
 9. Text Svámího Šivánandy obsahuje tento verš pouze v sanskrtském originále. Překlad do češtiny jsem doplnil.
 10. Mansúrí (angl. Mussoorie) je „hill station“ ve státě Uttarakhand. V 19. století se stala oblíbenou prázdninovou destiancí.
 11. Átma-bódha je text věnovaný advaita-védántě. V češtině je dostupný překlad: https://www.korenyjogy.cz/na-stazeni/
 12. Další z textů o advaita-védántě připisovaný Šankaráčárjovi. V češtině je dostupný překlad z anglického překladu zde: http://www.advaita.cz/24832-e-knihy (je potřeba sjet asi do poloviny stránky nebo hledat „Šankaráčárja“).
 13. Pataňdžali v Jóga sútrách řadí svádhjáju neboli studium textů pod „krija-jógu“ (jógu činu) (II.1) a později se objevuje také jako jedna z nijam (II.32).

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *