• Život Šrí Krišnamáčárji (3. část) – konec studií a založení jógašály v Maisúru

  Předchozí části: Život Šrí Krišnamáčárji (1. část) – mládí a studium Život Šrí Krišnamáčárji (2. část) – Tibet (či netibet?) Poté, co Krišnamáčárja ukončil studia u Rámamóhana Brahmačárího (buď v roce 1918 (podle Mohana) anebo v roce 1922 (podle Desikachara), pokračoval v akademických studiích v různých školách po celé Indii. Pořadí, kde a jak studoval není úplně jisté. Jeho hlavním místem studia bylo podle všeho Váránasí, ale studoval též v Patně, v Kalkatě (kde získal titul mímánsa tírtha), v Allahabádu, v Baródě (kde získal titul véda késarí a njája ratna) a také v Maisúru (kde snad ještě před odjezdem do Váránasí získal titul vidván). Některá tato studia proběhal ještě před…

 • Život Šrí Krišnamáčárji (2. část) – Tibet (či netibet?)

  Datum, kdy se Krišnamáčárja vypravil za Rámamóhanem Brahmačárím (राममोहन ब्रह्मचारी), se v jednotlivých životopisech liší. Desikachar předpokládá, že to bylo v roce 1914 (po druhém pobytu ve Váránasí). A. G. Mohan soudí, že to bylo spíše v roce 1911. Každopádně měl Krišnamáčárja u svého učitele studovat celkem sedm a půl roku.

 • Život Šrí Krišnamáčárji (1. část) – mládí a studium

  O Krišnamáčárjově mládí toho s jistotou víme jen málo. Sám o svém životě moc nemluvil, protože to nepovažoval za podstatné, a proto se jeho životopisy dodnes rozcházejí. Navíc tam, kde nejsou spolehlivé údaje, přichází na řadu mnoho legend. O jejich pravdivosti můžeme pochybovat, ale pro dokreslení zde také některé z nich uvedu (co by to taky bylo za příběh o jóginovi, kde by nebylo alespoň pár zázračních příhod).

 • Šrí Krišnamáčárja v Tibetu (Sri Krishnamacharya – The Purnacharya)

  Toto je krátká ukázka z prvního anglického životopisu Šrí T. Krišnamáčárji – “Sri Krishnamacharya – The Purnacharya”. Krishnamacharya Yoga Mandiram vydal v následujících letech několik dalších “životopisů” Šrí Krišnamáčárji. S každým dalším přibývalo detailů a zároveň se popis stával neuvěřitelnějším až se stal takřka nesmyslným (viz o tom také v článku o Józe koruntě). Tato nejstarší verze je nejstřízlivější, i když ani na ní se nemůžeme 100% spolehnout. Krišnamáčárja sám o svém životě mluvil velice vzácně, takže některá zde uvedená data se rozcházejí s daty uvedenými jinde. Do budoucna zkusím přeložit ještě další pro porovnání. Tento překlad také už vyšel v Čítance.  

 • Krišnamáčárjova “život zachraňující” série

  Tato série se objevila v dokumentu „Breath of God (Dechů Boha),“ a její popis byl spolu s obrázky na obalu DVD. Protože je tento dokument z Německa byl popis série také německy. Překlad, který zde naleznete je ovšem pořízen z anglického překladu, protože jsem neměl k dispozici německý originál. Mám pocit, že některé věci byly přeloženy trochu krkolomně, ovšem pro jistotu jsem se držel dostupného textu. V dokumentu není vidět, jak se celá série cvičí a proto jen z popisu není jasné, jestli se má provádět s proskočeními nebo bez apod. Anthony G. Hall, z jehož stránek jsem překládal, zde má i video, kde celou sekvenci cvičí velice pomalu za cca 20 minut a pozice spojuje proskoky. Na druhou…

 • Proč se aštánga józe říká aštánga jóga

  V současné době se jako aštánga jóga označují hlavně dvě věci: jednak systém praxe ásan (tělesných pozic) , pránájámy (dechovných cvičení) apod. podle K. Pattabhiho Joise a pak také přesněji „osmi dílnou jógou“. Nebudeme se zde zabývat detailní historií, ale abychom pochopili, proč se tento pojem používá pro tyto dvě oblasti, vezmeme to trochu chronologicky.

 • Jóga korunta – co o ní (ne)víme

  Jóga korunta má být starý indický text o józe napsaný ršim Vámanou, který se ovšem do dnešní doby nedochoval. Postupně se okolo něj začaly hromadit různé legendy, které začínají nabírat čím dál větších rozměrů. Jak to vlastně začalo a co je z toho pravda? Na to se právě zde podíváme.

 • Žáci Šrí Krišnamáčárji

  Šrí Krišnamáčárja měl na současnou podobu jógy nesmírně velký vliv. Většinou to byl ale vliv nepřímý a projevil se skrze jeho žáky. Měl jich neuvěřitelné množství a celá řada z nich se stala proslulými učiteli, kteří cestovali po celém světě. Ovšem sám Krišnamáčárja nikdy Indii neopustil[1] a kdo se chtěl učit od něj musel přijet za ním. Aby v tom byl trochu přehled pokusím se zde dát dohromady linii žáků Šrí T. Krišnamáčárji. Rozhodně není úplná, ale snad se mi podařilo zachytit alespoň ty nejvlivnější učitele (a nejvlivnější nemusí znamenat nejlepší 🙂 ). Aby byla jména lépe dohledatelná uvádím všechny ve standardní mezinárodní podobě (tj. v anglickém přepisu) a do hranatých závorek jsem u…

 • Po stopách první série: 1. díl – Krišnamáčárja

  Aštánga jóga se stala známá tím, že obsahuje 6 sérií: první (primary), druhou alias střední (intermediate) a třetí alias pokročilou (advanced), které je rozdělena na čtyři podsérie (A, B, C, D). Někdy to vypadá jako by existovaly od nepaměti, ale dohromady je dal Pattabhi Jois a za jeho života se ještě různé vyvíjely. Z historie máme zdokumentovaných několik stádií tohoto vzniku a vývoje. Konkrétně to jsou: 1941 – Krišnamačárja rozděluje ásany podle obtížnosti v knize Jógásanagalu 1958 (1962) – Pattabhi Jois napsal Jóga Málu (Yoga Mala, vyšla 1962) 1974 – Nancy Gilgoff a David Williams dostali do Pattabhiho Joise seznam pozic. Chtěl bych se zaměřit pouze na první sérii, protože…

 • Čítanka z histore aštánga jógy

  V rámci projektu “Kořeny aštánga jógy” máme první vydanou knihu. Je to výbor z několika textů s názvem “Čítanka z historie aštánga jógy”. Pokřtěná byla v rámci konferenci Dialógy o Ashtanga yoge, která proběhla v Bratislavě 18. a 19. března 2016. Co v knize najdete: – Druhou kapitolu z Pataňdžaliho Jóga súter (s komentářem) – zde se mimo jiné popisuje “osm údů jógy” nebo aštánga jóga. – První kapitolu z Hathajógy pradípiky (s komentářem) – ta pojednává o ásanach. – Ukázku z nejstaršího anglicky publikovaného životopisu Śrí Kṛšnamáčárji – o jeho pobytu v Tibetu. – Celou jednu kapitolu z Kṛšnamáčárjovi první knihy Jóga Makaranda – popisuje zde jamy, nijamy a…