Po stopách první série: 1. díl – Krišnamáčárja

Aštánga jóga se stala známá tím, že obsahuje 6 sérií: první (primary), druhou alias střední (intermediate) a třetí alias pokročilou (advanced), které je rozdělena na čtyři podsérie (A, B, C, D). Někdy to vypadá jako by existovaly od nepaměti, ale dohromady je dal Pattabhi Jois a za jeho života se ještě různé vyvíjely. Z historie máme zdokumentovaných několik stádií tohoto vzniku a vývoje. Konkrétně to jsou:

  • 1941 – Krišnamačárja rozděluje ásany podle obtížnosti v knize Jógásanagalu
  • 1958 (1962) – Pattabhi Jois napsal Jóga Málu (Yoga Mala, vyšla 1962)
  • 1974 – Nancy Gilgoff a David Williams dostali do Pattabhiho Joise seznam pozic.

Chtěl bych se zaměřit pouze na první sérii, protože o druhé a třetí je mnohem méně údajů. Začneme hned prvním bodem, který vlastně předchází vzniku samotných sérii. V knize Jógásanaglu z roku 1941 Krišnamáčárja rozdělil ásany do tří skupin: Základní, střední a pokročilé (v aj. překladu “Primary, Middle, Advanced or proficient group”).

Krishnamacharya - caturangasana
Krišnamáčárja v čaturaṅga daṇḍásaně z 3. vydání Jógásanagalu (1972)

Tato kniha vyšela v tamilštině (dokonce ve čtyřech vydáních), ale její anglický překlad stále není úplně dokončen. Budu vycházet z překladu, který má na svých stránkách Anthony G. Hall zde. Podívejme se tedy na pozce, které Krišnamáčárja zařadil mezi “Základní” (jejich přepis jsem upravil podle dřívějšího článku, v angličtině obsahoval mnoho chyb/překlepů a nedovedu říci jaký byl v originále):

Základní:

Jméno ásany Počet vinjás Ásana připadá na vinjásou
uttánásana 3 2
pádáṅgušṭhásana 3 2
pádahastásana 3 2
čaturaṅga daṇḍásana 4 4
úrdhva-mukha-śvánásana 4 4
adhó-mukha-śvánásana 4 4
paśčimattánásana 15 9
[púrvóttánásana] 15 8
párśvóttanásana 15 2, 4
prasárita pádóttánásana A, B, C 5 3
utthita trikóṇásana A, B 5 2, 4
utthita párśvakónásana A, B 5 2, 4
utkaṭásana (s i bez džalandhara bandhy) 13 7
vírabhadrásana 16 7, 8, 9, 10
ardha baddha padmóttánásana 8 2, 7
utthita hasta pádáṅgušṭhásana 7 2, 6
tirjaṅ mukhaikapáda paśčimattánásana 22 8, 15
maríčjásana A 22 8, 15
maríčjásana B 18 7, 12
maríčjásana C 18 7, 12
ardha baddha padma paśčimattánásana 22 8, 15
džánu śíršásana 22 8, 15
bhudžapíḍásana 15 7, 8
kúrmásana 16 7, 8, 9
kukkuṭásana 15 9
baddha padmásana 16 8, 9
baddha padmásana s jóga mudrou 16 9
garbhapiṇḍásana 15 9
supta pádáṅgušṭhásana 27 8, 23
návásana A, B 13 7
ubhaja pádáṅgušṭhásana 16 9
úrdhva mukha paśčimattánásana 13 8
halásana 13 8
sálamba sarváṅgásana 13 8
karṇapídásana 13 8
úrdhva padmásana 14 9
piṇḍásana 15 10
baddha kóṇásana 15 7, 8
upavišṭha kóṇásana 15 7, 8
supta kóṇásana 13 8
uttána pádásana 14 8, 9
sétu bandhásana 14 8, 9
1010210_715675165139470_14604856_n
Krišnamáčárja v džánu śíršásaně (Jógásanagalu, 3. vydání, 1972)

Krišnamáčárja se o této tabulce moc detailně nerozpisuje. Podle všeho jde pouze o rozdělení pozic a ne o jejich pořadí. Když tuto tabulku porovnáme s první sérii, zjistíme, že všechny tyto pozice se tam nacházejí. Pro jednoduchost se teď omezíme pouze na názvy pozic a odhlédneme od jejich variant (A, B,…):

Jméno ásany Pořadí dle Jógásanagalu
súrja namaskára není
pádáṅgušṭhásana 2
pádahastásana 3
utthita trikóṇásana 10
parivṛtta trikóṇásana není?
utthita párśvakónásana 11
parivṛtta párśvakóṇásana není?
prasárita pádóttánásana 9
párśvóttanásana 8
utthita hasta pádáṅgušṭhásana 15
ardha baddha padmóttánásana 14
utkaṭásana 12
vírabhadrásana 13
daṇḍásana není?
paśčimattánásana 7
púrvóttánásana 7
ardha baddha padma paśčimattánásana 18
tirjaṅ mukhaikapáda paśčimattánásana 16
džánu śíršásana 19
maríčjásana A, B, C 17
maríčjásana D až ve střední
návásana 27
bhudžapíḍásana 20
kúrmásana 21
supta kúrmásana není?
garbhapiṇḍásana 25
kukkuṭásana 22
baddha kóṇásana 35
upavišṭha kóṇásana 36
supta kóṇásana 37
supta pádáṅgušṭhásana 26
ubhaja pádáṅgušṭhásana 28
úrdhva mukha paśčimattánásana 29
sétu bandhásana 39
úrdhva dhanurásana není
sálamba sarváṅgásana 31
halásana 30
karṇapídásana 32
úrdhva padmásana 33
piṇḍásana 34
matsjásana až ve střední
uttána pádásana 38
śíršásana až ve střední
bálásana není
baddha padmásana 23
jóga mudrá 24
parvatásana není
bhairava/bhairaví mudrá není
čin mudrá není
utplutiḥ není

Bohužel ne všechny pozice jsou v Jógásanagalu detailně popsané (anebo zatím nejsou přeložené), takže nevím mnoho o variantách označených jako “A, B.” Např. je Návásana B ono “nadzvednutí” anebo jde o nějakou jinou variantu (V Józe Makarandě uvádí Krišnamáčárja např. ardha návásanu)? To bohužel s jistotou nevíme a proto nechme otázka vairant stranou. Postatný je spíše rámec než konkrétní provedění pozic.[1]

Co se týká pozic, která jsou v první sérii, ale nejsou u Krišnamáčárji: Je velice pravděpodobné, že parivṛtta trikóṇásanaparivṛtta párśvakóṇásana jsou u Krišnamáčárji označeny jako utthita trikóṇásana Butthita párśvakóṇásana B. Podobně není explicitně zmíněna ani daṇḍásana, ale můžeme předpokládat, že je součástí paśčimattánásany, protože ásana vychází na 9. vinjásu jako v Yoga Male od Pattabhiho (daṇḍásana je 7. vinjása). Stejné to je nejspíš i v případě supta kúrmásany. Ta je v Yoga Male zmíněna, ale je počítána jako  9. vinjása kurmásany. Tři pozice z první série se u Krišnamáčárji nacházejí až ve druhé/střední skupině: maríčjásana Dmatsjásanaśíršásana. 

Celkem tedy z první série mnoho pozic nechybí: súraj namaskára, urdhva dhanurásana, bálásana a pak závarečné “lotosové pozice”, které Krišnamáčárja znal (možná až na utplutiḥ) a možná je spíše počítal k meditaci a pránájámě než k ásanám.

Z výše uvedených tabulek myslím můžeme udělat ten závěr, že toto rozdělení pozic se stalo základem pro série, které dal o něco později dohromady Pattabhi Jois. I když určitě ne z hlediska pořadí.

[1] Koneckonců víme, že některé pozice Krišnamáčárja učil stejně trochu jinak, než jak se dnes cvičí.

One Comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *