Mantry pro Ganéšu

Mantra pro Ganéšu se hodí vlastně vždycky, protože tradičně s ní začíná jakákoli činnost, která je alespoň trochu posvátná. Ganéša je totiž odstraňovatel překážek a proto je dobré začít jeho mantrou.

Použití manter je vázáno všelijakými pravidly a dají se také použít různým způsobem. Pokud by to někoho zajímalo detailněji, mohu doporučit třeba knížku od Svámího Šivánandy: Mantra jóga (různé tradice pracují s mantrami různě, ale tato kniha dobrým startovním bodem). V tomto článku nechci vysvětlovat použití. Chtěl bych jen předložit překlad a přepis nejpoužívanějších manter.


ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ||

oṃ śuklāmbara-dharaṃ viṣṇuṃ śaśi-varṇaṃ catur-bhujam
prasanna-vadanaṃ dhyāyet sarva-vighnopaśāntaye ||

śukla = bílý; ambara = oděv; dharam = nosící; viṣṇum = pronikající vším; śaśi = měsíc (“obsahující zajíce”); varṇam = barvy; ćatur = čtyři; bhujam = paže; prasanna = jasný, čistý, zářivý; vadanam = obličej (ústa, řeč), vzezřením; dhyāyet= bude-li meditovat; sarva = všechny; vighnaḥ = překážka; upaśāntaye = budou odstraněny

ÓM, medituje-li [kdokoli] na bíle oděného, vše pronikajícího, barvy měsíce, čtyř-rukého, se zářivým obličejem, všechny překážky budou odstraněny.


वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा |
निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ||

vakratuṇḍa mahākāya sūryakoṭisamaprabhā |
nirvighnam kuru me deva sarva-kāryeṣu sarvadā ||  

vakratuṇḍa = ty se zatočeným chobotem (jméno Ganéši); mahākāya = ty, jehož tělo je velké; sūrya = slunce; koṭi = deset milionů; samaprabhā = stejně tak zařící; nirvighnam = bez překážek; kuru = učiň; me = mi, mě; deva = Bože; sarva = vše; kāryeṣu = v činnostech; sarvadā = vždy

Ty, jehož chobot je zaotečný a tělo veliké, se září rovnou deseti milionů sluncí! Zbav vždy všechny mé činnosti všech překážek, ó Bože.


अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् |
अनेकदान्तं भक्तानामेकदन्तम् उपास्महे ||

agajānana padmārkaṃ gajānanam-ahar-niśam |
aneka-dāntaṃ bhaktānām-eka-dantam upāsmahe ||

agaja = Párvatí (dcera hor); ānana = obličej; padma = lotos; arka = slunce; gaja = slon; ānana = obličej; aharniśam = dnem i nocí; aneka = ne jeden; dāntam = dárce; bhaktānām; eka = jeden; dantam = kel; upāsmahe = uctíváme

Uctíváme dnem i nocí toho se sloní tváří, který rozjasňuje tvář Párvatí jako slunce lotos, který oddaným dává nejeden [dar][, ač] má jen jeden kel.


Ganéšova gájatrí mantra

ॐ एकदन्ताय विद्महे |
वक्रतुण्डाय धीमहि |
तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ||

oṁ ekadantāya vidmahe  |
vakratuṇḍāya dhīmahi  | 
tanno dantī pracodayāt ||  

ekadantāya = toho, který má jeden kel; vidmahe = poznáváme, známe; vakratuṇḍāya = toho, se zatočeným chobotem; dhīmahi = meditujeme; tat = to; naḥ = nám; dantī = ten s klem; pracodayāt = kéž osvítí, inspiruje

Poznáváme toho, který má jeden kel. Meditujeme na toho se zatočeným chobotem. Kéž jsme Dantim inspirováni.


Mantra z Rg védy (2.23.1)

Text s vyznačenou svarou.

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिस्सीद सादनम् ।
श्री महागणपतये नमः ॥

oṃ gaṇānāṃ tvā gaṇapatiṃ havāmahe kaviṃ kavīnām-upama-śravas-tamam
jyeṣṭharājaṃ brahmaṇāṃ brahmaṇaspata ā naḥ śṛṇvannūtibhis-sīda sādanam
śrī mahāgaṇapataye namaḥ

gaṇānām=mez gany (skupinami); tvā = tě; gaṇapatim = pána Ganů, Ganapatiho; havāmahe = voláme, nabízíme oběť; kavim = básnika; kavīnām = z básníků; upama = nejlepší, vynikající; śravas = sláva, věhlas; tamam = superlativní přípona; jyeṣṭha = první, nejlepší, nejstarší; rājam = králem; brahmaṇām = modliteb (védských manter); brahmaṇaspata = brhaspati, pán manter; ā naḥ = k nám; śṛnvan = poslouchající; ūtibhiḥ = ochranami; sīda = usedni; sādanam = na sedadlo;

Voláme tě, páne ganů, Ganapati, nejlepší z básníků, prvotní králi védských zpěvů, Brahmanaspati, přisedni k nám na sedadlo, abys [nás/mantry] vyslechl a [přinesl s sebou] ochranu.