Překlad a přepis názvů pozic II. série

Před nějakou dobou jsem udělal Přepisy a překlad názvů pozic z 1. série  v tradici Šrí K. Pattabhiho Joise a teď je hotová i druhá. Ta je o poznání jednodušší, protože názvy těchto pozic neexistují v tolika variantách a hodně z nich jsou jména zvířat či dávných mudrců. Co se týká přepisu a výslovnosti, doporučuji mrknout se také na článek Sanskrt a čeština.

Ráma, Síta a Lakšmana na návštěvě u mudrce Bharadvádži, podle kterého se jmenuje jedna z pozic v druhé sérii. Cca 1780 (zdroj: Wikipedia).

Názvy jsou přepsané takto:
Český přepis, IAST (mezinárodní standardn pro přepis sanskrtu do latinky), dévanágarí (překlad)

pášásana, pāśāsana, पाशासन (páša = smyčka)

krauňčásana, krauñcāsana, क्रौञ्चासन (krauňča = koliha (druh ptáka), může mít více významů)

šalabhásana, śalabhāsana, शलभासन (šalabha = kobylka)

bhékásana, bhekāsana, भेकासन (bhéka = žába)

dhanurásana, dhanurāsana, धनुरासन (dhanu = luk)

páršva-dhanurásana, pārśva-dhanurāsana, पार्श्व-धनुरासन (páršva = strana, dhanu = luk)

uštrásana, uṣṭrāsana, उष्ट्रासन (uštra = velbloud)

laghu-vadžrásana, laghu-vajrāsana, लघु-वज्रासन (laghu = lehký, vadžra = diamant, hromklín (starověká indická zbraň))

kapótásana, kapotāsana, कपोतासन (kapóta = holub/hrdlička)

supta-vadžrásana, supta-vajrāsana, सुप्त-वज्रासन (supta = v leže, vadžra = diamant, hromklín (starověká indická zbraň))

bakásana, bakāsana, बकासन (baka = jeřáb)

bharadvádžásana, bharadvājāsana, भरद्वाजासन (Bharadvádža = mytologický mudrc)

ardha-matsjéndrásana, ardha-matsyendrāsana, अर्ध-मत्स्येन्द्रासन (ardha = poloviční, Matsjéndra = jméno jógina)

ékapáda-šíršásana, ekapāda-śīrṣāsana, एकपाद-शीर्षासन (éka = jedna, páda = noha, šírša = hlava)

dvipáda-širšásana, dvipāda-śīrṣāsana, द्विपाद-शीर्षासन (dvi = dvě, páda = noha, šírša = hlava)

jóganidrásana, yoganidrāsana, योगनिद्रासन (jóga = jóga, nidra = spánek)

tittibhásana, ṭiṭṭibhāsana, टिट्टिभासन (tittibha = druh ptáka (vanellus indicus)1)

piňča-majúrásana, piñca-mayūrāsana, पिञ्चमयूरासन (piňča = péro, brk, majúra = páv)

kárandavásana, kāraṇḍavāsana, कारण्डवासन (kárandava = druh kachny)

vrščikásana, vṛścikāsana, वृश्चिकासन (vriščika = škorpión)

majúrásana, mayūrāsana, मयूरासन (majúra = páv)

nakrásana, nakrāsana, नक्रासन (nakra = krokodýl)

vátájanásana, vātāyanāsana, वातायनासन (vátájana = doslova “pohybující se vzduchem”, kůň, okno2)

parighásana, parighāsana, परिघासन (parigha = závora, kovová tyč3)

gómukhásana, gomukhāsana, गोमुखासन ( = kráva, mukha = tvář, vypadající jako)

supta-úrdhva-páda-vadžrásana4, supta-ūrdhva-pāda-vajrāsana, सुप्तोर्ध्वपादवज्रासन (supta = v leže, úrdhva = vzhůru, páda = noha, vadžra = diamant, hromklín (starověká zbraň))

mukta-hasta-šíršásana, mukta-hasta-śīrṣāsana, मुक्त-हस्त-शीर्षासन (mukta = volný, hasta = ruka, šírša = hlava)

baddha-hasta-šíršásana, baddha-hasta-śīrṣāsana, बद्ध-हस्त-शीर्षासन (baddha = spoutaný, spojený, hasta = ruka, šírša = hlava)

Poznámky

  1. Dnes je jako tittibha označován podle všeho pouze vanellus indicus (https://en.wikipedia.org/wiki/Red-wattled_lapwing), ale Monier-Williams uvádí parra jacana (ostnák jihoamerický).
  2. Vátájana může znamenat mnoho věcí: koně, okno, díru, balkón atd. Většina autorů používá překlad “kůň”. Petri Räisänen uvádí, že Pattabhi Jois preferoval překlad “okno”.
  3. Petri Räisänen zmiňuje, že Pattabhi Jois překládal parigha jako jakési zvíře žijící v džungli, ale nevíme jeho anglické jméno a ani slovníky tento překlad neuvádějí.
  4. Bez pomlček by se tato pozice správně četla suptórdhva… Podle sandhiových pravidel se a a ū spojí dorhomady na o. Radši jsem (kromě dévanágarí) pomlčky ponechal, protože to je nejčastější varianta tohoto názvu.