Bába Hari Dás: Čtyři očistná cvičení

Bába Hari Dás (angl. Baba Hari Dass, 1923 – 2018) byl slavným učitelem jógy, který od 70. let pobýval v USA, takže měl velký vliv na “hippie generaci” jógy. Od roku 1952 držel slib mlčení, a učil pouze tak, že psal na malou tabulku. Učil klasickou hatha jógu, ale kladl velký důraz i na oddanost (bhakti). Napsal také několik knih a v jedné z nich je i popis těchto čtyř cvičení, které mají očistit tělo a připravit ho na praxi pránájámy. Dle mého názoru je to dobře poskládaný program pro ty, kdo chtějí začít s pránájámou, ale nevědí konkrétně jak. (Slyšel jsem, že je učí i Nancy Gilgoff.). Všechny poznámky pod čarou a závěrečná poznámka jsou ode mne. A nyní již má slovo Bába Hari Dás:

Bába Hari Dás (asi v roce 2006). Zdroj: Wikimedia.

Čtyři očistné techniky

V davných dobách používali jógini k očištění nervových drah (nádí) šat karmy1. Protože jsou šat karmy poněkud náročné a některé z nich mohou být i nebezpečné, vymysleli učitelé jógy jednodušší způsb očisty2, který se skládá ze čtyřch různých technik spojených dohromady. Proto se této praxi říká “Čtyři očisty”.

Tyto čtyři techniky je třeba praktikovat dva nebo tři měsíce před započetím praxe samotné pránájámy. Prováděj je v uvedeném pořadí. Seď v meditační pozici se zavřenýma očima a soustřeď se na ádžňa čakru.

Nádíšódhana

(střídavé dýchání nosními dírkami)

Jemně vydechni všechen vzduch. Z vnějšku zavři pravou nosní dírku palcem pravé ruky a nadechni pomalu a hluboce levou nosní dírkou. Zavři levou nosní dírku pravým prsteníčkem, uvolni plec a vydechni skrze pravou nosní dírku. Nadechni pravou a vydechni levou. To je jedno kolo. Začni deseti koly a postupně zvyšuj na čtyřicet.

Kapála bháti

(čištění/rozzáření lebky)

Kapála bháti je sérií silných výdechů: rychle vydechuj a nadechuj lehce skrze obě nosní dírky, vnímej, jak energie naráží na místo za bodem mezi obočím. Zdůrazni výdech a nech nádech, aby nastal jako přirozený reflex. Po jedné sérii výdechů, která by neměla trvat déle než jednu minutu, si chvíli odpočiň a dýchej normálně. Poté opět zopakuj sérii výdechů. Začni třemi koly po třiceti výdeších a postupně to zvyšuj na deset kol po šedesáti výdeších.

Tato technika čistí tu oblast hlavy, která uklidňuje myšlenky. Díky tomu rychlé dýchání kapála bháti navozuje klidnou mysl a klidný dech. Lidé s vysokým krevním tlakem nebo chorobou plic by kapála bháti neměli praktikovat.

Agnisára dhauti

(ohnivá očista)

Nadechni se a pak vydechni všechen vzduch. S prázdnými plícemi zadrž dech, vytáhni břicho nahoru a k páteři; náhle ho povol. Opakuj tento pohyb dovnitř a ven rychle dokud dokážeš bez námahy zadržet dech. Poté se jemně nadechni. Začni třemi koly a postupně je zvyšuj na deset. Ze začátku dělej třicet zatažení břicha a postupně přidávej na šedesát za jednu zádrž.

Tato technika posiluje uddijána bandhu a v oblasti pupku (manipúra čakra) vyvolává teplo, které očišťuje nádí a podporuje trávicí systém.

Ašviní mudra

(kobylí mudra)

Úplně se nadechni a zadrž dech. Rychle a opakovaně stahuj a povoluj anální svěrač. Zadrž dech jen tak dlouho, aby následný výdech byl pomalý a kontrolovaný. Začni třemi koly po třiceti staženích a postupně zvyšuj na deset kol po šedesáti.

Ašviní mudra posiluje múla bandhu a tlačí pránu vzhůru.

Čtyři očisty (středně pokročilý způsob)

Středně pokročilý způsob provádění těchto technik můžeš začlenit do své sádhany poté, co jsi praktikoval úvodní způsob každý den tři až šest měsíců.

V tomto způsobu se čtyři očistné techniky provádějí tak, že mezi nimi nejsou žádné “odpočinkové dechy”.

Udělej deset až třicet kol nádíšódhany. Po posledním výdechu skrze levou nosní dírku, se trochu nadechni a rovnou začni s kapála bháti. Když dojdeš na konec série výdechů kapála bháti, pomalu a úplně nadechni, pak vydechni všechen vzduch, zadrž dech a prováděj agnisára dhauti. Jakmile skončíš kolo agnisára dhauti, úplně nadechni, zadrž dech a dělej ašviní mudru. Úplně vydechni pravou nosní dírkou a začni zase s nádíšódhanou. Takto udělej pět kol a postupně zvyšuj počet dechů v nádíšódhaně a délku zádrží v ostatních třech technikách.

Obálka knihy “Ashtnga Yoga Primer”

Poznámka na závěr (DD)

Výše uvedený popise je docela stručný. Pokud tyto čtyři techniky znáte, můžete s tímto programem snadno začít. Pokud je neznáte, tak je (podle mého názoru) obtížné až nemožné se je naučit jen z tohoto textu. V tom případě je nejlepší, domluvit se svým učitelem jógy, který vás je určitě rád naučí anebo, pokud jste odkázání na úplné samostudium, si můžete všechny tyto techniky najít v knížkách André van Lysebetha (nádíšódhana, kapála bhátí a ašviní mudra je v jeho knize “Pránájáma, technika dechu” a agnisára dhauti je v “Učím se jógu” (v kapitole “Uddijána bandha”)).

Co když je ale André van Lysebeth nebo můj učitel učí jinak než Bába Hari Dás? To je možné (a pravděpodobné). V historii jógy můžeme najít u každé z těchto technik několik variant a skoro každý je učí trochu jinak. Podle mně to ale nevadí. Tyto čtyři očistné techniky nejsou žádná komplikovaná meditace, kde byste vytvářeli komplexní mandalu a oživovali její božstva pomocí tajných manter nebo tak něco. Jsou to jen úvodní cvičení a mají nás mimo jiné naučit ovládat bránici, břišní svaly a pánevní dno. Tím pádem je jedno, jestli se některá technika v detailech liší. Celá série bude pořád fungovat.

Přeloženo z Baba Hari Dass: Ashtanga Yoga Primer. Sri Rama Publishing / Hanuman Fellowship 1987. ISBN 0-918100-04-6, str. 19 & 21-22.

Poznámky

  1. Tj. šest očistných technik. Viz o nich též Jóga nejsou jen ásany (2. díl) – techniky klasické hatha jógy (pozn. DD).
  2. Toto hezky souzní s přístupem Šrí T. Krišnamáčárji, který šat karmy obecně nedoporučoval a držel se toho, že očistu zajistí pránájáma (pozn. DD).