• 25 tattev pode sánkhji: manas, indrija, tanmátry a živly

    Tento článek navazuje na dva předchozí (první o purušovi a prakrti a druhý o buddhi a ahankáře) Rozhodl jsem se trochu vylepšit strukturu, protože nyní to začíná být komplikované. Aby se v textu lépe orientovalo, rozdělil jsem ho na jednotlivé části, které jsem i očísloval. Jsem si vědom toho, že většinu zajímá především nějaký stručný jasný popis jednotlivých tattev. Na druhou stranu málokdy bývá všechno úplně jasné a jsou zde různé detaily, o kterých se vedou debaty. Začal jsem proto jako vždy citátem ze Sánkhja-káriky s krátkým komentářem, kde se snažím stručně shrnout to hlavní. Pokud se k tomuto tématu pojí ještě něco dalšího zajímavého, ale není to úplně zásadní,…

  • 25 tattev podle sánkhji: buddhi, ahankára

    V předchozí části jsme mluvili o purušovi a prakrti. Z purušy už nic dalšího nevzniká, ten je tak, jak je. Ale z prakrti postupně emanuje dalších 23 tattev. Popis pojmeme jako posledně, tj. formou volného komentáře přímo k Sánkhja-kárice.  Nerad bych aby vznikl dojem, že sánkhja je jen o těchto 25 tattvách. Sánkhja samozřejmě řeší mnohem více. My se na ně omezíme především kvůli tomu, že se o ně opírá i učení Jóga súter, a jejich znalost Pataňdžali předpokládal. A zároveň sánkhja obsahuje více textů než právě Sánkhja-káriku – například detailnější jsou středověké Sánkhja-sútry. Zaměřuji se pouze na Sánkhja-káriku z toho důvodu, že vznikla ve stejné době jako Jóga-sútry (resp.…

  • 25 tattev podle sánkhji: puruša a prakrti

    Sánkhja je chápána jako jedna z šesti ortodoxních filosofických škol hinduismu, která tvoří s jógou docela úzkou dvojici. Sánkhja doslova znamená “počítání” či “vypočítávání”. Je to škola, která toho dost vypočítává, má různé kategorie, ty rozděluje na další podkategorie apod. Její osu tvoří “vypočítávání” 25 tattev. Ty jsou nejen základem sánkhji, ale tvoří i základ Pataňdžaliho jógy. Bez nadsázky můžeme říct, že bez pochopení těchto tattev nejde porozumět Jóga sútrám. Navíc toto učení proniklo i do mnoha dalších oblastí, např. do džjótiše (indické astrologie) nebo ájurvédy. I v češtině je dostupná celá řada textů, které popisují základy sánkhji. Bohužel ale dochází k tzv. efektu tiché pošty. Kdysi dávno to někdo…