• Ghéraṇḍa saṃhitá: Pratjáhara

    Kapitola 4. Stažení smyslů (pratjáhára) Nyní tě naučím jemnou pratjáháru. Pouhé její pochopení stačí ke zničení nepřátel, jakými je vášeň apod. Neklidnou a nestálou mysl je třeba zastavit v toulání a přivést pod vládu…