• Ghéraṇḍa saṃhitá: Pratjáhara

    Kapitola 4. Stažení smyslů (pratjáhára) Nyní tě naučím jemnou pratjáháru. Pouhé její pochopení stačí ke zničení nepřátel, jakými je vášeň apod. Neklidnou a nestálou mysl je třeba zastavit v toulání a přivést pod vládu Já. Kam jde zrak, tam ho následuje mysl, tak ji přiveď zpět a měj ji pod vládou Já. Udržuj mysl od zvuků, ať už chvály, neslušnosti, příjemného či hrozného a měj ji pod vládou Já. Když mysli přijde do kontaktu s něčím horkým či studeným, odtrhni ji od toho a měj ji pod vládou Já. Když se mysl otočí za pachy, příjemnými nebo nepříjemnými, odtrhni ji od nich a měj ji pod vládou Já. Když se mysl…