Hanumán džajantí

Následující text je překladem z knihy Svámího Šivánandy “Hindu Fasts & Festivals” (The Divine Life Society 1997. ISBN 81-7052-039-8. Online je dostupná zde). Svámí Šivánanda má specifický styl psaní a ve svém učením se snažil různé tradice spíše spojovat než rozdělovat. Dokázal stejně nadšeně mluvit o Šivovi, Buddhovi i Ježíšovi. Jeho popisy hinduistických svátků tomu také odpovídají. Následující text není antropologickou studií daného svátku – většina svátků se v různých regionech Indie slaví trochu odlišně a prakticky každá tradice některé svátky slaví hodně a jiné zase vůbec apod. Nabízí nám ale pohled trochu více zevnitř a věřím, že i když nepopíše každý svátek v jeho úplnosti, nabídne lepší vhled do toho, co tyto svátky znamenjí pro jógina, jakým byl Svámí Šivánanda.

Všechny poznámky pod čarou jsou moje.


Hanumán džajantí (हनुमान जयंती)

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम्
वाष्पवारिपरिपूर्णालोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥
yatra yatra raghunātha-kīrtanaṃ tatra tatra kṛta-mastakāṃjalim
vāṣpavāri-paripūrṇālocanaṃ mārutiṃ namata rākṣasāntakam ॥

Socha Hanumána, 11. stol., Tamil Nádu (zdroj)

Kdekoli se oslavuje Raghunátha (Ráma), tam je i se spojenýma rukama (aňdžali) nad hlavou s očima plnýma slz [také] Máruti (Hanumán). Klaním se hubiteli démonů (rákšasů).1

Šrí Hanumán je uctíván po celé Indii – buď sám nebo spolu se Šrí Rámou. Každý chrám Šrí Rámy obsahuje vždy i múrti neboli sochu Šrí Hanumána. Hanumán je avatárem pána Šivy. Narodil se jako syn boha větru a Aňdžana Déví (Añjanā). Jeho další jména jsou Pavanasuta, Márutasuta, Pavanakumára , Badžarangabalí a Mahávíra.

Je živoucím zosobněním Ráma-náma2. Byl ideálem nesobecké činnosti, skutečným karma-jóginem, který pracoval bez tužeb a svižně. Byl velkým oddaným a výjimečným brahmačárinem (tj. tím, kdo dodržuje celibát). Sloužil Šrí Rámovi s čistou láskou a oddaností bez očekávání čehokoli na oplátku. Žil, aby sloužil Šrí Rámovi. Byl skromným, odvážným a moudrým. Měl všechny božské ctnosti. Udělal to, co ostatní nedokázali – překročil oceán pouze díky Rámovu jménu, spálil město Lanka a přinesl bylinu sandžívaní a tak znovu oživil Lakšmanu. Přivedl Šrí Rámu a Lakšmanu z podsvětí po zabití Ahirávany.3

Hanumán nevěděl, která z bylin rostoucí na Himalájském kopci je sandžívaní, tak přinesl rovnou celou horu. Tisk z dílny Raviho Varmy (cca 1910) (zdroj)

Oplýval oddaností, poznáním, duchem nesobecké služby, silou celibátu a nepřipoutaností. Nikdy se nevytahoval svou odvahou a inteligencí.

Rávanovi řekl: „Jsem prostým poslem pána Rámi. Přišel jsem, abych sloužil Rámovi, abych udělal vyplnil jeho přání. Přišel jsem sem na jeho rozkaz a díky jeho milosti se nebojím. Nebojím se smrti. Vítám ji, pokud přijde, když sloužím pánu Rámovi.“

Všimněte si, jak byl Hanumán skromný! Jak oddaný byl pánu Rámovi! Nikdy neřekl: „Jsem odvážný Hanumán. Můžu udělat cokoli si zamanu.“

Sám pán Ráma řekl Šrí Hanumánovi: „Jsem tvým velkým dlužníkem, mocný hrdino! Vykonal jsi úžasné, nadlidské skutky. A nechceš za ně nic na oplátku. Sugrívovi se vrátilo jeho království. Angada se stal korunním princem. Vibhíšana se stal králem Lanky. Ale ty sis nikdy o nic neřekl. Zahodil si drahý perlový náhrdelník, který ti dala Síta. Jak ti mohu odplatit svůj dluh? Vždy budu tvým dlužníkem. Dávám ti dar věčného života. Všichni tě budou uctívat stejně jako mne. Tvá múrti bude u dveří mého chrámu a budeš uctíván jako první. Kdykoli budou vyprávěny příběhy nebo zpíváno o mé slávě, bude se nejprve zpívat o tvé slávě. Budeš schopen vykonat cokoli, dokonce i to, co nedokážu já!“

Takto chválil pán Ráma Hanumána, když se k němu vrátil po nalezení Síty na Lance. Hanumán nebyl ani trochu nadšený. Poklonil se celým tělem k nohám pána Rámi.

Pán Ráma se ho zeptal: „Mocný hrdino, jak jsi překročil oceán?“

Pán se ho ještě zeptal: „Jak jsi spálil Lanku? Jak jsi se zachránil?“

A Hanumán odpověděl: „Díky tvé milosti, můj pane.“

Jak pokorný byl Hanumán!

Existuje mnoho lidí, kteří chtějí majetek za své služby. Někteří nechtějí majetek, ale zase nemohou odolat slávě. Jiní nechtějí ani jedno, ale chtějí přijetí. Ostatní sice nechtějí nic, ale vytahují se svými činy. Hanumán byl nad těmi všemi. Proto je považován za ideálního karma-jógina a nepřekonatelného bhaktu. Jeho život je plný ponaučení. Každý by se měl ze všech sil snažit následovat vznešený Hanumánův příklad. 

Jeho narození připadá na čaitra šukla púrnimu (úplněk v měsíci čaitra (březen-duben)).

Na tento posvátný den uctívejte Šrí Hanumána. Držte půst. Čtěte Hanumán čálísu4. Věnujte celý den džapě Rámova jména. Šrí Hanumán bude mít velikou radost a požehná vám úspěchem ve všech činnostech.

Sláva Hanumánovi! Sláva jeho pánovi, Šrí Rámovi!

Hanumán s Rámou a Sítou ve svém srdci. Z dílny Raviho Varmy (zdroj).

Poznámky

  1. Jde o můj překlad. Byl k dispozici originál, tak jsem překládal tuto mantru raději přímo ze sanskrtu než z angličtiny.
  2. Rámova jména.
  3. Tento příběh není ve Válmíkiho sanskrtské Rámájáně. Pochází z bengálské verze z 15. století od Krittibase.
  4. Oslavná báseň na Hanumána připisovaná slavnému básníku z 16. stol. Tulsídásovi.