Védské mantry

Šrí Krišnamáčárja učil recitaci védských textů jako součást jógové praxe. V tom pokračovali téměř všichni jeho žáci včetně Pattabhiho Joise a jeho syna Manju P. Joise a jeho dcery Saraswati Rangaswamy. Manju Jois často upozorňuje, že recitace védských manter je součástí praxe jógy a bez ní není tato praxe úplná (ještě spolu s pránájámou). Níže najdete originál a překlad několika takových manter.

veda-vyasa-jayanti
Moderní obrázek Vjási, který je považován za editora Véd.

UPDATE 22.11. 2016: Byl upraven překlad a zdroj mantry “o tacchayor” od Báry Sojkové.

Recitace

Recitace véd je obor sám o sobě. Je to poměrně komplikovaná dovednost, kterou se učí pouze bráhmani. Tradičně by ne-brahmáni (tj. ani my, jako Evropané) neměli védské mantry vůbec recitovat. Ovšem tohle začal měnit už Krišnamáčárja, který např. učil védskou recitaci i ženy, což bylo v té době tabu (a mnohde to je v Indii tabu pořád).

Když se čte jakýkoli sanskrtský text kromě véd, tak je třeba dodržovat především délky a v případě veršovaného textu i daný rytmus. Při recitaci véd je ale potřeba dodržovat tón (nejčastěji se rozdělují tři: anudátta, udátta a svarita) a k tomu ještě předepsaný způsob recitace rytmu a melodie podle použitého druhu verše. A navíc existuje několik různých stylů védské recitace (ty nejsložitější se už skoro nepoužívají). Stručně: je to věda.

 

Naštěst pro nás má např. Manju (ale i další učitelé, kteří učí na západě) snížené nároky. Hlavní je čistá výslovnost (což je v češtině nepoměrně snazší než va angličtině) a dodržování délek. S tím máme v češtině většinou problém. Líp se nám říká asána než ásana, jogín než jógin atd. Koneckonců hodně lidí říká i aštanga místo aštánga – zní nám to prostě divně. Ale délky jsou pro sanskrt nesmírně důležité, protože mohou snadno úplně změnit význam. Manju používá příklad: málá (माला) znamená věněc, zatímco mala (मल) je špína. Také jóga šálá (शाला) znamená jógovou místnosti (je zde etymologická příbuznost s českým “sál”) či budovu, zatímco jóga šala (शल) je přinejlepším jógové kopí. Proto je potřeba si dát pozor na správnou výslovnost.

Poznámky k překladu:

Védy jsou velmi komplikovaný text (a to jak gramaticky, tak významově). Všechny níže uvedené mantry mají minimálně 2000 let (některé snad i víc než 3000 let) a od té doby se jednak trochu změnila gramatika sanskrtu a hlavně se změnilo myšlení. K tomu mám dvě poznámky: 1.) Pokud není uvedené jinak, tak jde o moje překlady. Protože ale védskému sanskrtu moc nerozumím (a Upanišady to úplně nezachrání), tak jsou to překlady spíše přibližné. 2.) Žádný z níže uvedených překladů není dobré brát přímo doslova (většinou pak ani nedává smysl). David Frawley (Vamadeva Shastri) o významu védských textů píše: “Mohli bychom je přirovnat k poezii, kde se nepřímá výroky stávají zdrojem hlubokého významu a krásy, zatímco přímé výroky jsou zatracovány jako nebásnické. Když básník chválící tvář ženy pomocí parókša neboli symbolického jazyka říká, že je jako podzimní měsíc, znamená to, že ona žena je krásná. Redukovat tento výrok na jeho doslovný význam by zničilo jeho básnickou hodnotu.” (David Frawley: Vedic Yoga. The Path of the Rishi. New Dehli: Motilal Banarsidass 2015, str. 171.)

 

Poznámky k originálu:

Měl jsem k dispozici hlavně materiály z Teacher Trainingů (níže je neuvádím), které obsahují anglické přepisy plné chyb. Podle nich jsem zkoušel přes internet dohledat originály. Bohužel jsem neměl k dispozici tištěné edice, takže si nejsem 100% jist správností. Některé mantry jsou v originálu uvedeny u Grega Tebba, tak jsem použil ten. Ovšem celá jeho knížka je plná velkého množství chyb v sanskrtu, takže její důvěryhodnost je s otazníkem.

 

Shrnutí k textům níže

Mantry (originály i překlady), které najdete níže nejsou finální verze. Je to spíše první verze, kterou se snad časem podaří zpřesnit. Zároveň také Manju učí těchto manter ještě víc (a ostatní učitelé někdy i daleko víc). Tohle jsou ty základní, které Manju učí jako první. Nejspíš je vybral podle toho, že nejsou příliš dlouhé a zároveň to jsou takové védské “hitovky”. Další mantry, které třeba už Manju učil letos v Praze na workshopu dodělám časem.

 

Použité zdroje:

Manju Jois & Greg Tebb: Ashtanga Yoga. 2013. ISBN 978-0-615-46773-3.
Odtud je většina originálů. Bohužel je tam plno chyb (hlavně v přepisu) a překlad je velice volný.

Upanišady (př. D. Zbavitel). Praha: DharmaGaia 2004.
Hodně manter pochází z Upanišad, takže pokud byla ta možnost, tak jsem dal přednost překladu Dušana Zbavitele.

619px-rigveda_ms2097
Takto vypadá rukopis Rig védu (zdroj: wikipedia). Ty červené čárky nad a pod písmeny jsou značky pro tóny při recitaci.

Mantry

(Taittiríjópanišad II.1)[1]

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

oṃ saha nāvavatu | saha nau bhunaktu | saha vīryaṃ karavāvahai tejasvi nāvadhītamastu mā vidviṣāvahai ||
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

ÓM, ochraňuj nás oba společně! Živ nás oba společně! Kéž dosáhneme oba síly! Kéž je naše studium skvělé! Kéž nejsme oba nenávistní! ÓM, pokoj, pokoj, pokoj![2]


(Taittiríjópanišad I.1)

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

o śa no mitra śa varua | śa no bhavatvaryamā | śa na indro bhaspati | śa no viṣṇururukrama | namo brahmae | namaste vāyo | tvameva pratyaka brahmāsi | tvāmeva pratyaka brahma vadiyāmi | ta vadiyāmi | satya vadiyāmi | tanmāmavatu | tadvaktāramavatu | avatu mām | avatu vaktāram ||
o śānti śānti śānti ||

ÓM. Milostiv buď nám Mitra, milostiv Varuna! Nechť je nám milostiv Arjaman! Milostiv buď nám Indra i Brhaspati! Milostiv buď nám Višnu širokých kroků! Skláním se před Brahmou. Skláním se před tebou, Váju. Právě ty jsi očividně brahma. Jedině tebe nazvu očividným brahma. Nazvu [tě] vesmírným řádem. Nazvu [tě] pravdou. Kéž mě ochrání! Kéž chrání toho, kdo o něm hovoří. Kéž ochrání mne, kéž ochrání toho, kdo hovoří.
ÓM, pokoj, pokoj, pokoj![3]


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्‍ँसस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायूः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥[4]

oṃ bhadraṃ karṇebhiḥ śṛṇuyāma devāḥ | bhadraṃ paśyemākṣabhiryajatrāḥ | sthirairaṅgai stuṣṭuvāg‍m̐sastanūbhiḥ | vyaśema devahitaṃ yadāyūḥ | svasti na indro vddhaśravā | svasti naā viśvavedā | svasti nastārkyo ariṣṭanemi | svasti no bhaspatirdadhātu ||
o śānti śānti śānti ||

ÓM. Bohové, kéž slyšíme ušima to, co je požehnané. Kéž očima vidíme to, co je úctyhodné.  S pevnými končetinami, ať naše tělo slouží k [vašemu] uctívání.  Kéž využijeme dobu života, kterou nám určili bohové.  Kéž nám moudrý a slavný Indra dá příznivý osud. Kéž nám vševědoucí Púšán dá příznivý osud. Kéž nám Tárkšja, který je bleskem [ničícím] neštěstí, dá příznivý osud. Kéž nám Brhaspati také dá příznivý osud.

ÓM, pokoj, pokoj, pokoj!


ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः । नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

o namo brahmae namo astvagnaye nama pthivyai nama oadhībhya | namo vāce namo vācaspataye namo viṣṇave bhate karomi ||
o śānti śānti śānti ||

Klaním se brahman, klaním se Agnimu, klaním se Zemi, klaním se léčivým rostlinám. Klaním se řeči, klaním se pánovi řeči[5], klaním se velkému tajemnému Višnuovi.

ÓM, pokoj, pokoj, pokoj!


(Tattiríjabráhmana 3.5.11.1.)

ॐ तच्छंयोर आवृणीमहे । गातुं यज्ञाय । गातुं यज्ञ्पतये । दैवी स्वस्तिर् अस्तु नः । स्वस्तिर्मानुषेभ्यः । ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् । शं नो अस्तु द्विपदे । शं चतुष्पदे ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

o tacchayor āvṛṇīmahe | gātu yajñāya | gātu yajñpataye | daivī svastir astu na | svastir-mānuebhya | ūrdhva jigātu bheajam | śa no astu dvipade | śa catupade ||
o śānti śānti śānti||

ÓM. Toužíme po štěstí a blahobytu, po úspěchu oběti a úspěchu pána oběti. Ať se nám dostane božského požehnání, kéž se požehnání dostane lidem. Nechť lék [nebo nějaká náprava špatného stavu] vystoupá vysoko. Štěstí [všem] dvojnožcům. Štěstí [i] pro čtyřnožce. ÓM, pokoj, pokoj, pokoj! (překlad Barbora Sojková)


(Taittiríjópanišad I.4.1)

ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्सम्बभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय ।

o yaśchandasāmṛṣabho viśvarūpa | chandobhyo’dhyamtātsambabhūva | sa mendro medhayā spṛṇotu | amtasya deva dhārao bhūyāsam | śarīra me vicaraam | jihvā me madhumattamā | karābhyā bhūriviśruvam | brahmaa kośo’si medhayā pihita | śruta me gopāya ||

Ten, jenž je býkem Véd, má podobu všeho. Vynořil se z Véd, z nesmrtelnosti. Ten Indra nechť mě obdaří moudrostí! Kéž se stanu, bože schránou nesmrtelnosti! Kéž je zdatné mé tělo! Můj jazyk nechť je co nejsladší! Nechť sluchem vyslechnu velmi mnoho! Jsi pochvou brahma, zakrytou chytrostí. Ochraňuj, co jsem uslyšel.[6]


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

o pūramada pūramida pūrātpuramudacyate | pūrasya pūramādāya pūramevāvaśiyate ||
o śānti śānti śānti ||

ÓM. Tamto je plné (dokonalé). Toto je také plné (dokonalé). Z plného (dokonalého) vyjde plné (dokonalé). Když z plného (dokonalého) vyjmeme plné (dokonalé), zůstane plné (dokonalé). ÓM, pokoj, pokoj, pokoj!


(Brhadáranjakópanišad I.3.28)

ॐ असतो मा सद्गमय ।तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

o asato mā sadgamaya | tamaso mā jyotirgamaya | mtyormā amta gamaya ||
o śānti śānti śānti||

Veď mě od neskutečného ke skutečnému! Veď mě ze tmy ke světlu! Veď mě ze smrti k nesmrtelnosti.[7] ÓM, pokoj, pokoj, pokoj!


(Pránájáma Gájatrí mantra, Taittiríja Áranjaka 10.27)

ॐ प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्धः प्राणायामे विनियोगः ॥[8]
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ।
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

oṃ praṇavasya parabrahma ṛṣiḥ paramātmā devatā devī gāyatrī chandhaḥ prāṇāyāme viniyogaḥ ||
o bhū o bhuva o sva o maha o jana o tapa o satyam |
o tatsaviturvareya bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo na pracodayāt ||
o āpo jyotī raso’mta brahma bhūrbhuva svarom ||
o śānti śānti śānti||

Óm, rši (zřec) této mantry je posvátná slabika, která je nejvyšším asbolutnem. Božstvem [této mantry] je nejvyšší Já. [Je složena] v metru zvaném gájatrí[9]. Je [předepsána] k pránájámě.[10]

[Další část této mantry není možné doslova přeložit. Je složena z různých krátkých slov, které se označují jako Vjáhrti. Skrze tyto zvuky se přímo projevují jednotlivé světy.

Hlavní Vjáhrti, které označují tři světy (lóka) jsou

  • Bhúr – projevený svět.
  • Buvah – jemnohmotný svět, energie v pohybu někdy také atmosféra.
  • Svah – Nebe, říše světla.

Další vjáhrti jsou:

  • Mahar – velký či prostorný.
  • Džana – Síla tvoření či zrození.
  • Tapa – tapas neboli očistný oheň.
  • Satjam – Pravda neboli bytí.][11]

Meditujeme na nejvyšší záři Božského Stvořitele, aby osvítil náš vhled.

Óm, vody, světlo, esence, nektar nesmrtelnost, brahman, země, jemný svět i nebe (duchovní svět). ÓM, pokoj, pokoj, pokoj!


स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयंतां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः । गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनोभवंतु ॥
सर्वे जन सुखिनो भवन्तु । समस्त संमङ्गलानिसन्तु । लोखाःकल्यान संवृत्तिरस्तु। विष्व शान्तिरस्तु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

svastiprajābhya paripālaya nyāyena mārgea mahī mahīśā | gobrāhmaebhya śubhamastu nitya lokā samastā sukhinobhavatu ||
sarve jana sukhino bhavantu | samasta samagalānisantu | lokhā kalyāna savttirastu | viva śāntirastu ||
o śānti śānti śānti ||

Ať je ochráněno blaho lidí. Ať se drží vládci země na cestě spravedlnosti.
Ať jsou provždy požehnány krávy a bráhmani. Ať jsou [všechny bytosti] všech světů šťastné.
Kéž je radost ve všech [druzích] zrození. Kéž [se] všude [rozšíří] požehnání. Kéž všude [panuje] vyrovnaná mysl. Kéž je mír všude! ÓM, pokoj, pokoj, pokoj!

 

Poznámky:

[1] Tato mantra je tradiční šátni mantra pro Upanišady patřící ke Kršna Jadžurvédě.

[2] Př. D. Zbavitel.

[3] Př. D. Zbavitel. Šankara: „Mitra, jenž se ztotožňuje s výdechem a dnem a je podstatou jejich funkce, Varuna s vdechem a nocí, Arjaman s okem a sluncem, Indra se silou a Brhaspati s řečí a intelektem. Višnu má dlouhé kroky a ztotožňuje se s nohama. To jsou božstva související s tělem.“

[4] Tato mantra je tradiční šátni mantra pro Upanišady patřící ke Atharva védě.

[5] Podle MW slovníku to může být Sóma, Višva-karman, Pradžápati, Brahma atd, ale nejčastěji Brhaspati.

[6] Př. D. Zbavitel.

[7] Př. D. Zbavitel.

[8] Tento řádek mám z knihy od Grega Tebba, takže jeho spolehlivost není jistá. V jiných verzích začíná totiž „pranamasya“. Ale myslím, že toje překlep a správně má být pranavasya – je to gen. od pranava.

[9] Gájatrí je védské metrum, které má 24 slabik. Také se podle něj jmenuje tato mantra, která je (v různých obměnách) součástí každodenních rituálů (sandhja vandanam). Tato mantra má ovšem pouze 23 slabik, tak se (při speciálních příležitostech) recituje „varénijam“ místo „varénjam“, aby rytmicky vycházela.

[10] Hodně tradičních hinduistických děl začíná tzv. vinijógou, což je verš, kde je popsáno, který z dávných mudrců (rši) tuto mantru objevil, jaké božstvo jí vládne, v jakém básnickém metru je složena a k jakému účelu slouží.

[11] Viz David Frawley (Pandit Vamadeva Shastri): Vedic Yoga. The Path of the Rishi. New Dehli: Motilal Banarsidass 2015, str. 165.

 

 

2 Comments

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *