Gurvaštakam (गुर्वष्टकम्)

Slovo “gurvaštakam” se skládá ze dvou slov: guru a aštakam. Aštaka je označení pro báseň, která má osm slok. Gurváštakam by se pak dalo přeložit jako “Osm slok o učiteli”. Nalezneme zde sice devět slok, ale poslední je pouze vyjmenováním výsledků či plodů, které čtenář (či posluchač) této básně získá a není tudíž počítána do samotného díla jako takového (drtivá většina kratších i delších sanskrtských textů určených k recitaci končí podobným výčtem zásluh či plodů1). Tato báseň je v Indii velice populární a je tradičně připisována Ádi Šankaráčárjovi. Bývá mu připisována celá řada podobných kratších básní, i když je málo pravděpodobné, že by je skutečně napsal všechny.

Ádi Šankaráčárja
Číst →

Sanskrt a čeština

V anglických textech o józe se to pojmy ze sanskrtu jen hemží. Když je pak chceme použít v češtině, tak narážíme na celou řadu nejasností: je tady správně „y“ nebo „j“? Proč tu někdo píše dlouhé „á“ a někdo ne? Apod. V tomto článku se podíváme právě na to, jak sanskrt do češtiny přepisovat správně, proč se píše „aštánga“ a ne „aštanga“, proč je „ásana“ a ne „asána“ a proč se píše „mudra“, i když by „mudrá“ bylo přesnější.

První strana rukopisu (prý ze 17.-18. stol) knihy Dásbódh (दास्बोध). Vyfoceno v lednu 2016 v Čimmadu (Karnátaka, Indie)
První strana rukopisu (prý ze 17.-18. stol) knihy Dásbódh (दास्बोध). Vyfoceno v lednu 2016 v Čimmadu (Karnátaka, Indie)

Číst →

Védské mantry

Šrí Krišnamáčárja učil recitaci védských textů jako součást jógové praxe. V tom pokračovali téměř všichni jeho žáci včetně Pattabhiho Joise a jeho syna Manju P. Joise a jeho dcery Saraswati Rangaswamy. Manju Jois často upozorňuje, že recitace védských manter je součástí praxe jógy a bez ní není tato praxe úplná (ještě spolu s pránájámou). Níže najdete originál a překlad několika takových manter.

veda-vyasa-jayanti
Moderní obrázek Vjási, který je považován za editora Véd.

Číst →

F.A.Q.: Názvy ásan 1. série

Tento článek by se klidně mohl jmenovat i “Zmatky v názvech ásan 1. série.” Navazuji na seznam názvů a jejich překladů, který najdete zde. V názvech ásan panují nejasnosti odnepatměti. Už Hathajóga pradípika upozorňuje, že některé ásany nazývají různí jógini různě. Není proto divu, že nejsou jasné všechny názvy pozic 1. série a pro některé z nich existuje více variant. Zde je tedy několik sporných bodů, na které jsem narazil:

BM_N418747002.jpg

Obsah

  1. Paśčimattánásana vs. paśčimóttánásana
  2. Tirjaṅ mukhaikapáda vs. triaṅga mukhaikapáda
  3. Mukhaikapáda vs. mukha ékapáda
  4. Súrjanamaskára vs. Súrja namaskár

Číst →

Přepisy a překlad názvů pozic z 1. série

Pro vlastní potřebu jsem dal dohromady jména, přepisy a překlady všech ásan z první série. Původně jsem myslel, že to bude snadné, ale nakonec se ukázalo, že to je komplikovanější než se zdá. V přepisu ásan je velký bordel v češtině i v angličtině 🙂 Většina publikací uvádí ásany jen v anglické (české) transkripci. Bohužel v takovém případě nejde snadno určit jak vypadalo dané slovo v sanskrtu. Jen pár publikací uvádí názvy ásan v transliteraci ze sanskrtu. Všechny takové publikace, které mám k dispozici (viz bibliografie dole) obsahují nějaké chyby. Někdy jde na první pohled jen o maličkosti (někde chybí nad/pod písmenem tečka nebo čárka), ale v sanskrtu tyto malé rozdíly mají velký význam.

Pokusil jsem se tedy sestavit názvy všech pozic tak, jak by (snad) měly být správně. Doplnil jsem přepis i překlad etymologie názvů. To asi bude pro většinu lidí nejužitečnější.

Pokud si tedy nejste jistí, jak se daná ásana správně píše, níže naleznete odpoveď hned v několika variantách. V případě, že byste chtěli použít tento seznam na svém kurzu, do materiálů apod., neváhejte tak učinit 🙂 Pokud byste uvedli link na tyto stránky, tak budu rád.

UPDATE: K překladům viz též FAQ: názvy ásan 1. série

Přepisy:

IAST, dévanágarí, (česká transliterace) česká transkripce

a_standing_figure_of_bhairava2c_a_form_of_c59aiva
Šiva v podobě Bháiravy

Různé

ūrdhva-mukha-śvānāsana, ऊर्ध्वमुखश्वानासन, (úrdhva-mukha-śvánásana) úrdhva-mukha-švánásana
úrdhva = nahoru, mukha = tvář, śvāna = pes

adho-mukha-śvānāsana, अधोमुखश्वानासन, (adhó-mukha-śvánásana) adhó-mukha-švánásana
adhó = dolu, mukha = tvář, śvāna = pes

samasthitiḥ, समस्थितिः, (samasthitiḥ) samasthiti
sama = rovně, vzpřímeně, sthiti = stát

caturaṅga daṇḍāsana, चतुरङ्ग दण्डासन, (čaturaṅga daṇḍásana) čaturanga dandásana
čatur = čtyři, aṅga = končetina, daṇḍa = tyč

sūrya namaskāra, सूर्यनमस्कार, (súrja namaskára) súrja namaskára
súrja = slunce, namaskára = poklona, pozdrav

Stojné pozice

pādāṅguṣṭhāsana, पादाङ्गुष्ठासन, (pádáṅgušṭhásana) pádángušthásana
páda = chodidlo, aṅgušṭha = palec u nohy

pādahastāsana, पादहस्तासन, (pádahastásana) pádahastásana
páda = chodidlo, hasta = ruka, dlaň

utthita trikoṇāsana, उत्थित त्रिकोणासन, (utthita trikóṇásana) utthita trikónásana
utthita = stojící (“ve stoji”), trikóṇa = trojúhelník

parivṛtta trikoṇāsana, परिवृत्त त्रिकोणासन, (parivṛtta trikónásana) parivrtta trikónásana
parivṛtta = přetočený, trikóṇa = trojúhelník

utthita pārśvakoṇāsana, उत्थित पार्श्वकोणासन, (utthita párśvakónásana) utthita páršvakónásana
utthita = stojící (“ve stoji”), párśva = strana, kóṇa = úhel

parivṛtta pārśvakonāsana, परिवृत्त पार्श्वकोणासन, (parivṛtta párśvakónásana) parivrtta páršvakónásana
parivṛtta = přetočený, párśva = strana, kóṇa = úhel

prasārita pādottānāsana, प्रसारित पादोत्तानासन, (prasárita pádóttánásana) prasárita pádóttánásana
prasárita = rozšířený, roztažený, páda = chodidlo, uttána = natažení, protažení

pārśvottanāsana, पार्श्वोत्तनासन, (párśvóttanásana) páršvóttanásana
párśva = strana, uttána = natažení, protažení

utthita hasta pādāṅguṣṭhāsana, उत्थित हस्त पादाङ्गुष्ठासन, (utthita hasta pádáṅgušṭhásana) utthita hasta pádángušthásana
utthita = stojící (“ve stoji”), hasta = ruka, dlaň, páda = chodidlo, aṅgušṭha = palec u nohy

ardha baddha padmottānāsana, अर्ध बद्ध पद्मोत्तानासन, (ardha baddha padmóttánásana) ardha baddha padmóttánásana
ardha = polovičný, baddha = svázaný, padma = lotos, uttána = natažení, protažení

utkaṭāsana, उत्कटासन, (utkaṭásana) utkatásana
utkaṭa = obrovský, nesmírný

vīrabhadrāsana, वीरभद्रासन, (vírabhadrásana) vírabhadrásana
vírabhadra = podoba Šivy jako hrozivého válečníka

Pozice v sedě

daṇḍāsana, दण्डासन, (daṇḍásana) dandásana
daṇḍa = tyč

paścimatānāsana, पश्चिमतानासन (paśčimatánásana) paščimatánásana
paścima = západ (přeneseně “záda”), tána = natažení, protažení.

pūrvottānāsana, पूर्वोत्तानासन, (púrvóttánásana) púrvóttánásana
púrva = východ, vpředu, uttána = natažení, protažení

ardha baddha padma paścimattānāsana, अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमत्तानासन, (ardha baddha padma paśčimattánásana) ardha baddha padma paščimattánásana
ardha = polovičný, baddha = svázaný, padma = lotos, paścima = západ (přeneseně “záda”), uttána = natažení, protažení.

tiryaṅ mukhaikapāda paścimattānāsana, तिर्यङ् मुखैकपाद पश्चिमत्तानासन, (tirjaṅ mukhaikapáda paśčimattánásana) tirjan mukhaikapáda paščimattánásana
tiryaṅ = napříč, šikmý, mukha = tvář, éka = jedna, páda = chodidlo, noha, paścima = západ (přeneseně “záda”), uttána = natažení, protažení.

jānu śīrṣāsana, जानु शीर्षासन, (džánu śíršásana) džánu šíršásana
džánu = koleno, śírša = hlava

marīcyāsana, मरीच्यासन, (maríčjásana) maríčjásana
Maríči = jméno indického světce/ṛšiho

nāvāsana, नावासन, (návásana) návásana
náva = loď

bhujapīḍāsana, भुजपीडासन, (bhudžapíḍásana) bhudžapídásana
bhudža = paže, rameno, píḍa = tlak, stlačení

kūrmāsana, कूर्मासन, (kúrmásana) kúrmásana
kúrma = želva

supta kūrmāsana, सुप्त कूर्मासन, (supta kúrmásana) supta kúrmásana
supta = ležící,spící, kúrma = želva

garbhapiṇḍāsana, गर्भपिण्डासन, (garbhapiṇḍásana) garbhapindásana
garbha = lůno, piṇḍá = embrio

kukkuṭāsana, कुक्कुटासन, (kukkuṭásana) kukkutásana
kukkuṭa = kohout

baddha koṇāsana, बद्ध कोणासन, (baddha kóṇásana) baddha kónásana
baddha = svázaný, kóṇa = úhel

upaviṣṭha koṇāsana, उपविष्ठ कोणासन, (upavišṭha kóṇásana) upavištha kónásana
upavišṭha = sedící, kóṇa = úhel

supta koṇāsana, सुप्त कोणासन, (supta kóṇásana) supta kónásana
supta = ležící,spící, kóṇa = úhel

supta pādāṅguṣṭhāsana, सुप्त पादाङ्गुष्ठासन, (supta pádáṅgušṭhásana) supta pádángušthásana
supta = ležící,spící, páda = chodidlo, aṅgušṭha = palec u nohy

ubhaya pādāṅguṣṭhāsana, उभय पादाङ्गुष्ठासन, (ubhaja pádáṅgušṭhásana) ubhaja pádángušthásana
ubhaja = oba, páda = chodidlo, noha, aṅgušṭha = palec u nohy

ūrdhva mukha paścimattānāsana, ऊर्ध्व मुख पश्चिमत्तानासन, (úrdhva mukha paśčimattánásana) úrdhva mukha paščimattánásana
úrdhva = nahoru, mukha = tvář, paścima = západ (přeneseně “záda”), uttána = natažení, protažení

setu bandhāsana, सेतु बन्धासन, (sétu bandhásana) sétu bandhásana
sétu = něco, co spojuje, bandha = svázat, spojit, postavit, sétubandha = postavení mostu (nejčastěji tím je myšlen bájný most postavený Rámou z Indie na (Srí) Lanku)

Závěrečné pozice

ūrdhva dhanurāsana, ऊर्ध्व धनुरासन, (úrdhva dhanurásana) úrdhva dhanurásana
úrdhva = nahoru, dhanura = luk

sālamba sarvāṅgāsana, सालम्ब सर्वाङ्गासन, (sálamba sarváṅgásana) sálamba sarvángásana
sálamba = s oporou, sarva = všechny, aṅga = končetina

halāsana, हलासन, (halásana) halásana
hala = pluh

karṇapīdāsana, कर्णपीदासन, (karṇapídásana) karnapídásana
karṇa = uši, píḍa = tlak, stlačení

ūrdhva padmāsana, ऊर्ध्व पद्मासन, (úrdhva padmásana) úrdhva padmásana
úrdhva = nahoru, padma = lotos

piṇḍāsana, पिण्डासन, (piṇḍásana) pindásana
piṇḍa = embrio

matsyāsana, मत्स्यासन, (matsjásana) matsjásana
matsja = ryba

uttāna pādāsana, उत्तान पादासन, (uttána pádásana) uttána padásana
uttána = natažení, protažení, páda = chodidlo, noha

śīrṣāsana, शीर्षासन, (śíršásana) šíršásana
śírša = hlava

bālāsana, बालासन, (bálásana) bálásana
bála = dítě

baddha padmāsana, बद्ध पद्मासन, (baddha padmásana) baddha padmásana
baddha = svázaný, padma = lotos

yoga mudrā, योग मुद्रा, (jóga mudrá) jóga mudra
jóga = jóga, mudrá = pečeť

parvatāsana, पर्वतासन, (parvatásana) parvatásana
parvata = kopec, pohoří

bhairava/bhairavī mudrā, भैरव/भैरवी मुद्रा, (bháirava/bháiraví mudrá) bhairava/bhairaví mudra
bhairava/bháiraví = podoba Šivy (doslova “hrozivý, zuřivý”), mudrá = pečeť

cin mudrā, चिन् मुद्रा, (čin mudrá) čin mudra

utplutiḥ, उत्प्लुतिः, (utplutiḥ) utpluti
ud = intenzivní, pluti = nadzvednutí

śavāsana, शवासन, (śavásana) šávásana
śava = mrtvola

 

Zdroje sanskrtských názvů ásan a etymologie:

Iyengar, B. K. S.: Light on Yoga. HarperCollins Publishers 2015. ISBN 978-81-7223501-7.
MacGregog, Kino: The Power of Ashtanga Yoga. Boston: Shambhala Publications, 2013. ISBN 978-1-61180-005-0.
Monier-Williams, M.:  A Sanskrit-English dictionary: Etymologically and philologically arranged with special reference to Cognate indo-european languages. Oxford, The Clarendon Press, 1899. (on-line).
*Pávek, Jaro: Ashtanga Yoga, Tréningový Manuál. 2015.
*Tebb, Gregg & Jois, Manju: Ashtanga Yoga, Yoga Chikitsa & Nadhi Shodhana. Copyright 2013. ISBN 978-0-615-46773-3.
Sweeney, Matthew: Ashtanga Yoga As It Is (3rd edition). The Yoga Temple, 2008.

* manuál z tréninku nebo workshopu.

Úvodní a závěrečná mantra

Před časem jsem dal na FB stránku úvodní mantru, kterou používal Pattabhi Jois. Dodělal jsem postupně i závěrečnou, takže tady je překlad obou dohromady v jednom souboru:

ZDE si jí můžete stáhnout v PDF.

anantavishnu
Višnu odpočívající na Ádi Śéšovi – tisíci hlavém hadovi, jehož inkarnací byl Pataňdžali.

Pár poznámek:

  • Překlad mantry můžete volně šířit, používat na svých webech, kurzech, dávat do materiálů apod. (pokud byste ho chtěli ve wordu, dejte mi vědět). Je licencován jako Creative Commons.
  • Překlad není dokonalý a je stále v procesu (přidal jsem proto i číslo verze). Jeho cílem není stát se nějakým “novým standardem”. Spíš ho chápu jako svůj příspěvek do společného díla jménem jóga. Když použiji metaforu: věřím, že je užitečnjší, když kažý přikládáme do jednoho velké společného ohně, než když si každý přikládá sám do svého 🙂
  • Soubor je v PDF, ale udělal jsem ho z Wordu. Je možné, že budou některá písma zobrazovat špatně. Pro Dévanágarí jsem použil Adobe Devanagari, které je sice méně spolehlivé, ale vzhledově je snad nejlepší smile emoticon. Pokud by se vám text v dévanágarí zobrazoval špatně, dejte mi prosím vědět.
  • Přepis sanskrtu je podle české transliterace.
  • Mantra by si určitě zasloužila komentář. Pracuji na něm, ale žádný termín nemůžu slíbit 🙂

 

UPDATE:

  • 8.8. 2016, verze 2.1 – upraveno ábháhu > ábáhu (díky Kristíně Jakubíkové za upozornění)

 

Zde je nahrávka Pattabhiho Joise, jak recituje úvodní mantru s žáky (cca 1993):

Zde je nahrávka Pattabhiho Joise, jak recituje závěrečnou na konci workshopu (2002):

Transliterace sanskrtu

Transliterace vs. transkripce

Sanskrt se v průběhu dějin psal několika různými písmy. Dnes se nejčastěji písmem dévanágarí. Pokud chceme psát sanskrtské výrazy, tak abychom je mohli přečíst i v češtině, musíme je nějakým způsobem “převést” do latinky. V zásadě existují dva způsoby: Číst →